Przedsiębiorczość międzynarodowa – międzynarodowe porównania przedsiębiorczości krajowej oraz przedsiębiorcze umiędzynarodowienie przedsiębiorstw

Opublikowano
lutego 14, 2023

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Przedsiębiorczość międzynarodowa jest młodą domeną badawczą. Traktować ją można jako pewien typ przedsiębiorczości, w której działania przedsiębiorcze prowadzone są ponad granicami kraju; można również dokonywać międzynarodowych porównań przedsiębiorczości.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Badania nad przedsiębiorczością międzynarodową zainicjowane zostały pod koniec lat 80. XX wieku. Jej rzeczywisty rozwój, i to bardzo dynamiczny, następuje jednak w ostatnich latach.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Problemy badawcze przedsiębiorczości międzynarodowej to: przedsiębiorcze umiędzynarodowienie firm, międzynarodowe porównania przedsiębiorczości krajowej, międzynarodowe porównania przedsiębiorczego umiędzynarodowienia firm.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Przedsiębiorczość międzynarodowa wyjaśniana jest na gruncie teorii przedsiębiorczości i biznesu międzynarodowego oraz zgodnie z paradygmatem zachowań strategicznych. Współcześnie badania nad przedsiębiorczością międzynarodową są bardzo pożądane ze względu na swój wdrożeniowy charakter.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Autio, E. (2018). Creative Tension: The Significance of Ben Oviatt’s and Patricia McDougall’s Article ‘Toward a Theory of International New Ventures’. W: R. Reuber (red.), International Entrepreneurship. The Pursuit of Opportunities across National Borders (s. 59–81). Gewerbestrasse: Palgrave Macillan.

Bigos, K. (2019). Wpływ szybkości internacjonalizacji i kapitału zagranicznego na intensywność eksportu: przypadek startupów międzynarodowych. International Entrepreneurship Review, 5(1), 9–21. DOI: 10.15678/IER.2019.0501.01.

Cieślik, J. (2017). Dimensions of entrepreneurship. W: J. Cieślik (red.), Entrepreneurship in emerging economies enhancing its contribution to socio-economic development (s. 41–90). Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Freeman, S., Ying, Z., & Warner, M. (2020). International Entrepreneurship. A Comparative Analysis. London/New York: Routledge Taylor & Francis Group.

Głodowska, A. (2019). Międzynarodowe porównania przedsiębiorczości krajowej w Unii Europejskiej. Determinanty i efekty w perspektywie przedsiębiorczości międzynarodowej. Warszawa: PWN.

Gorynia, M., & Jankowska, B. (2017). O tożsamości biznesu międzynaro­do­wego. W: M. Maciejewski, & K. Wach (red.), Handel zagraniczny i ­biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce (s. 127–142). Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Jones, M.V., Coviello, N., & Tang, Y. (2011). International entrepreneurship research (1989–2009): A domain ontology and thematic analysis. Journal of Business Venturing, 26(6), 632–659.

Knight, G.A., & Cavusgil, S.T. (2004). Innovation, Organizational Capabilities, and the Born Global Firm. Journal of International Business Studies, 35, 124–141. DOI: 10.1057/palgrave.jibs.8400071.

Kohn, T.O. (1988). International Entrepreneurship: Foreign Direct Investment by Small U.S.-based Manufacturing Firms. Unpublished DBA Thesis, Harvard University, Ann Arbor, MI 1988 (university microfilms).

Kurczewska, A. (2013). Przedsiębiorczość. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Maciejewski, M., & Wach, K. (2019). International Startups from Poland: Born Global or Born Regional?. Central European Management Journal, 27(1), 60–83. DOI: 10.7206/jmba.ce.2450-7814.247.

Maciejewski, M. (2018). Startupy międzynarodowe jako przejaw przedsiębiorczości międzynarodowej. W: K. Wach (red.), Internacjonalizacja przedsiębiorstw w perspektywie przedsiębiorczości międzynarodowej (93–116). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Morrow, J.F. (1988). International entrepreneurship. A new growth opportunity. New Management, 3, 59–61.

McDougall, P.P. (1989). International versus domestic entrepreneurship: New venture strategic behaviour and industry structure. Journal of Business Venturing, 4, 387–400.

McDougall, P.P., & Oviatt, B.M. (1994). Toward a theory of international new ventures. Journal of International Business Studies, 25(11), 45–64.

McDougall, P.P., & Oviatt, B.M. (2000). International entrepreneurship: The intersection of two research paths. The Academy of Management Journal, 43(5), 902–906.

McDougall, P.P., & Oviatt, B.M. (2005). Defining international entre­pre­neur­ship and modeling the speed of internationalization. Entrepreneur­ship Theory and Practice, 29(5), 537–554. DOI: 10.1111/j. 1540-6520.2005.00097.x.

Pera, B. (2018). Natura internacjonalizacji przedsiębiorstw. W: K. Wach (red.), Internacjonalizacja przedsiębiorstw w perspektywie przedsiębiorczości międzynarodowej (13–64). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Terjesen, S., Hessels, J., & Li, D. (2013). Comparative international entrepreneurship: A review and research agenda. Journal of Management, 42, 299–234. DOI: 10.1177/0149206313486259.

Wach, K. (2012). Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw: rozwój przez umiędzynarodowienie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wach, K. (2018). Teoretyczne podstawy przedsiębiorczości międzynarodowej. W: K. Wach (red.), Internacjonalizacja przedsiębiorstw w perspektywie przedsiębiorczości międzynarodowej (65–92). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wach, K. (2021). The evolution of the Uppsala model: Towards non-linearity of internationalization of firms. International Entrepreneurship Review, 7(2), 7–19. DOI: 10.15678/ IER.2021.0702.01.

Wach, K., & Głodowska, A. (2021). How do demographics and basic traits of an entrepreneur impact the internationalization of firms? Oeconomia Copernicana, 12(2), 399–424. DOI: 10.24136/oc.2021.014.

Zahra, S.A., Ireland, R.D., & Hitt, M.A. (2000). International Expansion by New Venture Firms: International Diversity, Mode of Market Entry, Technological Learning, and Performance. Academy of Management Journal, 43, 925-950. DOI:10.2307/1556420.

Zucchella, A., & Magniani, G. (2016). Entrepreneurship. Theoretical Foundations and Practices. wyd. 2. New York: Palgrave Macmillan.