ZESPÓŁ REDAKCYJNY

Wit Pasierbek SJ, redaktor serii, Akademia Ignatianum w Krakowie,
wit.pasierbek@ignatianum.edu.pl
ORCID:
https://orcid.org/0000-0002-8774-4461


Bogdan Szlachta, redaktor serii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Akademia Ignatianum w Krakowie,

bogdan.szlachta@ignatianum.edu.pl
ORCID:
https://orcid.org/0000-0003-4841-589X