Kontakt

ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków

Osoba do kontaktu

Wit Pasierbek
Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
Tel. + 48 12 3999 651

Wsparcie techniczne

LIBCOM