Atrybuty przedsiębiorczości – orientacja przedsiębiorcza oraz jej konstrukt i wymiary

Opublikowano
lutego 14, 2023

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Orientacja przedsiębiorcza stanowi operacjonalizację istoty przedsiębiorczości w odniesieniu do przedsiębiorstw, gdyż stanowi wyraz ich postaw, procesów strategicznych i sposobów podejmowania decyzji.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Przedsiębiorstwa o orientacji przedsiębiorczej są nastawione na szybki rozwój, bazujący na przewidywaniu przyszłych trendów i wdrażaniu nowości rynkowych.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Orientacja przedsiębiorcza ma swoje odzwierciedlenie w wymiarach; jako pierwsze zostały wyodrębnione takie wymiary jak innowacyjność, proaktywność i skłonność do ryzyka, czasem dodawane są dwa kolejne: autonomia i agresywność konkurencyjna. Badania analizują wpływ orientacji przedsiębiorczej na różne aspekty sytuacji przedsiębiorstw, w tym na ich wyniki finansowe, wprowadzanie nowych produktów czy internacjonalizację.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Możliwość wdrażania postawy przedsiębiorczej jest silnie zależna od kontekstu działania danej firmy, zależy tak od jej otoczenia, jak i od wewnętrznej organizacji, posiadanych zasobów czy kultury organizacyjnej.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bratnicki M. (2008). Konfiguracyjne ujęcie przedsiębiorczości organizacyjnej, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, 6(701), 17–22.

Covin J.G., Green K.M., & Slevin D.P. (2006). Strategic Process Effects on the Entrepreneurial Orientation-Sale Growth Rate Relationship, Entrepreneurship: Theory and Practice, 30(1), 57–81. DOI: 10.1111/j.1540-6520.2006.00110.x.

Covin J.G., & Wales W.J. (2012). The Measurement of Entrepreneurial Orientation, Entrepreneurship: Theory and Practice, 36(4), 677–702. DOI: 10.1111/j.1540-6520.2010.00432.x.

Dess G.C., & Lumpkin G.T. (2005). The Role of Entrepreneurial Orientation in Stimulating Effective Corporate Entrepreneurship, Academy of Management Executive, 19(1), 147–156. https://doi.org/10.5465/ame.2005.15841975.

Fayolle A., Basso O., & Bouchard V. (2010). Three levels of culture and firms’ entrepreneurial orientation: A research agenda, Entrepreneurship and Regional Development, 22(7–8), 707–730. DOI: 10.1080/08985620903233952.

Ferreras-Mendez, J.L., Olmos-Penuela, J., Salas-Vallina, A., & Alegre, J. (2021). Entrepreneurial orientation and new product development performance in SMEs: The mediating role of business model innovativeness. Technovation, 108. DOI: 10.1016/j.technovation.2021.102325.

Frishemmar J., & Horte S.A. (2007). The Role of Market Orientation and Entrepreneurial Orientation for New Product Development Performance in Manufacturing Firms, Technology Analysis & Strategic Management, 19(6), 765–788. DOI: 10.1080/09537320701711231.

Gauthier, J., Cohen, D., & Meyer, Ch.R. (2021). Entrepreneurial orientation, externalities and social entrepreneurship. Society and Business Review, 16(3), 476–489. DOI: 10.1108/SBR-01-2021-0006.

Gaweł, A. (2016). Wirtualne gry strategiczne – narzędzie edukacji przedsiębiorczej czy eksperymentalna metoda badawcza w badaniach nad przedsiębiorczością? Przedsiębiorczość – Edukacja, 12, 340–351.

Głodowska, A., Maciejewski, M., & Wach, K. (2019). How Entrepreneurial Orientation Stimulates Different Types of Knowledge in the Internationalisation Process of Firms from Poland? Entrepreneurial Business and Economics Review, 7(1), 61–73. DOI: 10.15678/EBER.2019.070104.

Kowalik, I., Danik, L., & Sikora, T. (2017). Entrepreneurial orientation elements in the Polish international new ventures. Baltic Journal of Management, 12(2), 194–213. DOI: 10.1108/BJM-03-2016-0070.

Meekaewkunchorn, N., Szczepańska-Woszczyna K., Muangmee, C., Kassakorn, N., & Khalid, B. (2021). Entrepreneurial orientation and SME performance: The mediating role of learning orientation. Economics and Sociology, 14(2), 294–312. DOI:10.14254/2071-789X.2021/14-2/16.

Miller D. (2011), Miller (1983). Revisited: A Reflection on EO Research and Some Suggestions for the Future, Entrepreneurship: Theory and Practice, 35(5), 873–894. DOI: 10.1111/j.1540-6520.2011.00457.x.

Monferrer, D., Moliner, M.A., Irún, B., & Estrada, M. (2021). Network market and entrepreneurial orientations as facilitators of international performance in born globals. The mediating role of ambidextrous dynamic capabilities. Journal of Business Research, 137, 430–443. DOI: 10.1016/j.jbusres.2021.08.058.

Nasser, W.H. (2021). Innovativeness capital, sustainable entrepreneurial orientation, and the moderating role of entrepreneurial resilience. Entrepreneurial Business and Economics Review, 9(3), 73–85. DOI: 10.15678/EBER.2021.090305.

Richard, O.C., Wu, P., & Chadwick, K. (2009). The impact of entrepreneurial orientation on firm performance: the role of CEO position tenure and industry tenure, The International Journal of Human Resource Management, 20(5), 1078–1095. DOI: 10.1080/09585190902850281.

Ritala, P., Baiyere, A., Hughes, M., & Kraus, S. (2021). Digital strategy implementation: The role of individual entrepreneurial orientation and relational capital. Technological Forecasting & Social Change. 171, DOI: 10.1016/j.techfore.2021.120961.

Rudawska, J., Pavliv, D., & Boneva, M. (2021). Individual Entrepreneurial Orientation and Entrepreneurial Intention. Comparative Research on Polish and Bulgarian Students. Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series, 153, DOI: 10.29119/1641-3466.2021.153.28.

Saha, K., Kumar, R., Dutta, S.K., & Tiwari, P. (2021), Validating multidimensional entrepreneurial orientation in emerging economies, European Business Review, 33(5), 79–817. DOI: 10.1108/EBR-07-2020-0184.

Taatila, V., & Down, S. (2012). Measuring entrepreneurial orientation of university students. Education + Training, 54(8/9), 744–760. DOI: 10.1108/00400911211274864.

Wach, K., Głodowska, A., & Maciejewski, M. (2018). Entrepreneurial Orientation, Knowledge Utilization and Internationalization of Firms. Sustainability, 10. DOI:10.3390/su10124711.