Geopolityka a ekonomia i gospodarka

Opublikowano
lipca 24, 2021

Szczegóły dotyczące dostępnych formatów publikacji: PDF

PDF
Wymiary fizyczne

Szczegóły dotyczące dostępnych formatów publikacji: PDF (EN)

PDF (EN)
Wymiary fizyczne

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Związki geopolityki i ekonomii występują w obszarze wykorzystywania ograniczonych zasobów. W ramach rywalizacji o te zasoby problematyka ekonomiczna spotyka się z problematyką podejmowaną w analizach geopolitycznych. W haśle przedstawiono sposób, w jaki kontekst rywalizacji o zasoby mający odniesienie do geopolityki pojawiał się w dyskursie ekonomicznym.

ANALIZA HISTORYCZNA: Gospodarka stała się kluczowym, zmieniającym reguły gry zasobem w rywalizacji między państwami, gdy pod koniec średniowiecza Europa weszła na ścieżkę szybkiego rozwoju. Historia rozwoju gospodarczego w epoce kapitalizmu została zarysowana z odniesieniami do problematyki geopolitycznej. Przedstawiono również historię rozwoju gospodarczego Polski w ostatnich stuleciach.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: W gospodarce ocenianej przez pryzmat geopolityki kluczowymi aktorami są państwa. W tekście przedstawiono rolę państw w kontekście rywalizacji geoekonomicznej, w której od kilkuset lat potencjał rozwojowy jest głównym zasobem.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I REKOMENDACJAMI: W ostatnich stuleciach geopolityka miała ogromny wpływ na rozwój gospodarczy Polski. Budowanie więzi politycznych i gospodarczych, zwłaszcza z Zachodem, przynosiło korzyści, a rozpad tych więzi (np. w okresie międzywojennym) skutkował utratą rynków zbytu i zdolności rozwojowych.