Tradycje polskiej geopolityki

Opublikowano
czerwca 8, 2021

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Polska tradycja geopolityczna bywa analizowana w wielu różnych wymiarach: jako dziedzina nauki i analizy politycznej, jako zagadnienie podejmowane w dyskusjach publicystycznych oraz jako stanowisko ideologiczne.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Polskie rozważania o geopolityce były w dużej mierze warunkowane przez brak niepodległości w XIX i na początku XX wieku, jej odzyskanie w 1918 roku i ponowną utratę w 1939 roku, a następnie zniewolenie przez ZSRR.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Przypisywanie geopolityki do poszczególnych kategorii jest często subiektywnym ich klasyfikowaniem, które niewiele wnosi do rozważań na jej temat. Ważniejsza jest analiza geopolityki pod kątem jakości merytorycznej i realizmu poszczególnych prac z jej szeroko pojętego zakresu.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Zapoznając się z polską tradycją geopolityczną, można znacznie zwiększyć wiedzę o polityce międzynarodowej, natomiast błędem jest dogmatyczne stosowanie dawnych wniosków do obecnych realiów.