Podstawy społecznych zachowań człowieka

Opublikowano
czerwca 4, 2021

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Biologiczne uwarunkowania społecznych form życia i zachowań człowieka, z uwzględnieniem przedkulturowych podstaw moralności, to kwestie konieczne w dyskusji nad etyką polityki.

ANALIZA HISTORYCZNA: Filozoficzna dyskusja nad naturą polityczno­‑społeczną człowieka osiągnęła poziom, gdy spekulatywny charakter dyskusji uniemożliwia kontynuowanie owocnego sporu. W tej sytuacji konieczne jest podejście interdyscyplinarne, odwołujące się do nauk przyrodniczych.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Współczesna wiedza z nauk przyrodniczych dostarcza danych dotyczących społecznej natury człowieka i fundamentów zachowań moralnych, które umożliwiają nowatorskie spojrzenie na problem natury człowieka i zagadnienia moralno-etyczne.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I REKOMENDACJAMI: Konfrontacja wiedzy naukowej z historycznie wypracowanymi stanowiskami filozoficznymi wymaga twórczej, interdyscyplinarnej syntezy.

Downloads

Download data is not yet available.