Wprowadzenie

pdf
Opublikowano
marca 4, 2024

Streszczenie

Wprowadzenie

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bibliografia:

Bachmann-Medick D. (2012), Cultural turns. Nowe kierunki w naukach o kulturze, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa: Oficyna Naukowa.

Bukraba-Rylska I. (2015). Humanistyka współczesna. Od hermeneutycznego „rozumienia” do somatycznego „doświadczenia”, „Kultura Współczesna”, nr 2.

Czapliński, P. (2017). Sploty. W: P. Czapliński, R. Nycz & in. (red.), Nowa humanistyka. Zajmowanie pozycji, negocjowanie autonomii, Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN, s. 9-22.

Fricke Ch., Pöppel E. (1999), Für eine Überwindung der Teilkulturen. Christiane Fricke im Gespräch mit Ernst Pöppel, „Kunstforum“, nr 3–4.

Hastrup K. (2008), Droga do antropologii. Między doświadczeniem a teorią, przeł. E. Klekot, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Lash S., Lury C. (2011), Globalny przemysł kulturowy. Medializacja rzeczy, przeł. J. Majmurek, R. Mitoraj, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nycz, R. (2017). Nowa humanistyka w Polsce: kilka bardzo subiektywnych obserwacji, koniektur, refutacji. W: P. Czapliński, R. Nycz & in. (red.), Nowa humanistyka. Zajmowanie pozycji, negocjowanie autonomii, Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN, s. 23-48.

Pöppel E., Edingshaus A.-L. (2005). Mózg – tajemniczy kosmos, przeł. M. Skalska, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Zawojski, P. (2010). Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii, Warszawa: Wydawnictwo Poltext.