Bezpieczeństwo

pdf
Opublikowano
lutego 16, 2024

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Bezpieczeństwo oznacza stan braku zagrożenia gwarantujący pewność istnienia i zachowania własnych wartości oraz możliwość realizacji własnych celów. Stan ten osiągany jest dzięki kreatywnej działalności podmiotu, który dąży do eliminacji zagrożeń oraz doskonalenia mechanizmów zapewniających mu poczucie bezpieczeństwa.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Nowoczesne systemy bezpieczeństwa i kontroli społecznej zaczęły powstawać w XIX wieku w związku z industrializacją, urbanizacją, wzrostem mobilności i kształtowaniem się społeczeństwa masowego.

UJĘCIE PROBLEMOWE POJĘCIA: Współcześnie wpływowe są nowe teorie bezpieczeństwa, takie jak teoria sekurytyzacji, bezpieczeństwo ontologiczne czy krytyczne studia nad bezpieczeństwem. W wymiarze praktycznym jeszcze większej ostrości nabrał znany z przeszłości dylemat „ile wolności, a ile bezpieczeństwa?”. Wielkim wyzwaniem jest opanowanie narzędzi kontroli społecznej, jakie pojawiły się wraz z rozwojem technologicznym.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I REKOMENDACJAMI: Kategoria bezpieczeństwa znajduje się aktualnie w samym centrum życia publicznego i prywatnego. W tym kontekście należy postawić pytanie: „czy im więcej bezpieczeństwa, tym lepiej?”.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Błahut‑Prusik, J. (2012). Pomiędzy definicją bezpieczeństwa a możliwością jego urzeczywistnienia, czyli ku wiecznemu niespełnieniu? Humanistyka i Przyrodoznawstwo, 18, 203–212.

Brzeziński, M. (2009). Kategoria bezpieczeństwa. W: S. Sulowski, & M. Brzeziński (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, (s. 22–32). Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.

Buzan, B., Wæver, O., & de Wilde, J. (1998). Security. A new framework for analysis. Boulder: Lynne Rienner Publishers.

Collins, A. (red.). (2022). Contemporary Security Studies. Oxford: Oxford University Press.

Czaputowicz, J. (2007). Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Czaputowicz, J. (2015). Paradygmaty w naukach o bezpieczeństwie. W: S. Sulowski (red.), Tożsamość nauk o bezpieczeństwie, (s. 109–126). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Frei, D. (1977). Sicherheit. Grundfragen der Weltpolitik. Stuttgart: Kohlhammer.

Fukuyama, F. (2011). The origins of political order. From prehuman times to the French Revolution. New York: Farrar, Straus and Giroux.

Gierszewski, J. (2021). Bezpieczeństwo. W: A. Misiuk, J. Itrich‑Drabarek, & M. Dobrowolska‑Opała (red.), Encyklopedia bezpieczeństwa wewnętrznego, (s. 19–21). Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.

Kuźniar, R., Bieńczyk‑Misala, A., Grzebyk, P., Kupiecki, R., Madej, M., Pronińska, K., Szeptycki, A., Śledź, P., Tabor, M., & Wojciuk, A. (2020). Bezpieczeństwo międzynarodowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Lee, S. (Zech). (2021). Security: Private. W: Encyclopedia of Security and Emergency Management, (s. 874–880). Cham: Springer.

Loader, I. (1997). Private security and the demand for protection in contemporary Britain. Policing and Society, 7, 143–162.

Marciniak, E. (2009). Psychologiczne aspekty poczucia bezpieczeństwa. W: S. Sulowski, & M. Brzeziński (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, (s. 56–65). Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.

Mearsheimer, J.J. (2019). Tragizm polityki mocarstw. Tłum. P. Nowakowski, & J. Sadkiewicz. Kraków: Universitas.

Meerts, C. (2021). Security: Concepts and Definitions. W: L.R. Shapiro (red.), Encyclopedia of Security and Emergency Management, (s. 865–867). Cham: Springer.

Misiuk, A. (2013). Instytucjonalny system bezpieczeństwa wewnętrznego. Warszawa: Difin.

Mulone, M. (2019). History of Policing. W: M. Deflem (red.), The Handbook of Social Control, (s. 207–220). Hoboken: John Wiley & Sons.

Pawłuszko, T. (2018). Bezpieczeństwo ontologiczne państwa. Koncepcja i zastosowanie. Doctrina. Studia Społeczno‑Polityczne, 15, 235–252.

Pawłuszko, T. (2020). Nauki o bezpieczeństwie. Budowanie szkoły naukowej. Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka.

Russell, B. (1995). Authority and the Individual. London: Routledge.

Stańczyk, J. (2011). Istota współczesnego pojmowania bezpieczeństwa – zasadnicze tendencje. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 5, 15–33.

Sulowski, S. (2009). O nowym paradygmacie bezpieczeństwa w erze globalizacji. W: S. Sulowski, & M. Brzeziński (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, (s. 11–21). Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.

Wæver, O. (1995). Securitization and Desecuritization. W: R.D. Lipschutz (red.), On Security, (s. 46–87). New York: Columbia University Press.

Williams, P.D., & McDonald, M. (red.). (2018). Security Studies. An Intro­duction. London: Routledge.

Zedner, L. (2009). Security. London: Routledge.

Zięba, R. (2012). O tożsamości nauk o bezpieczeństwie. Zeszyty Naukowe AON, 1, 7–22.