Rosyjska polityka historyczna

PDF
Opublikowano
marca 7, 2024

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Pod pojęciem polityki historycznej rozumie się wszelkie działania podejmowane przez władze publiczne ukierunkowanych na promowanie – tak w wymiarze wewnętrznym, jak i w odniesieniu do zagranicy – określonej wizji przeszłości.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: W artykule zostały przedstawione ewolucja i główne aspekty polityki historycznej Federacji Rosyjskiej. Omówiono m.in. stosunek Rosjan do ZSRR, akty prawne regulujące stosunek do historii i oceny dziejów wygłaszane przez władze.

UJĘCIE PROBLEMOWE POJĘCIA: Przeanalizowano główne aspekty polityki pamięci Rosji wiążące się z oceną ZSRR, interpretacją II wojny światowej oraz stosunkiem do Ukrainy. Uwypuklono wątki związane z Polską oraz dokonano dekonstrukcji metod propagandy historycznej.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I REKOMENDACJAMI: W Rosji nie odbył się proces rozliczenia kraju z przeszłością totalitarną i imperialną. Po przejęciu władzy przez Władimira Putina w sposób narastający promowano stalinowskie interpretacje polityki zagranicznej ZSRR oraz obraz dziejów rosyjsko-ukraińskich nawiązujący do ogólnoruskiej ideologii Cesarstwa Rosyjskiego.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Domańska, M., & Rogoża, J. (2021). Naprzód, w przeszłość! Rosyjska polityka historyczna w służbie „wiecznego” autorytaryzmu. Warszawa: Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia.

Koposov, N. (2017). Memory Laws, Memory Wars: The Politics of the Past in Europe and Russia. Cambridge: Cambridge University Press.

Kurilla, I.I. (2022). Bitwa za proshloe. Kak politika meniaet et istoriiu. Moskwa: Alpina Publisher.

Fond Obszczestwiennoje Mnienije. (2023). K stoletiju obrazowanija SSSR. Predstawlenija o żyzni w sowietskoje wremia. Pobrane z: https://fom.ru/Proshloe/14823 (dostęp: 15.06.2023).

Lewada Centr. (2018). Wielikaja Otieczestwiennaja Wojna. Pobrane z: https://www.levada.ru/2018/06/20/velikaya-otechestvennaya-vojna-3 (dostęp: 15.06.2023).

Lewada Centr. (2019). Urowień odobrienija rossijanami Stalina pobił istoriczeskij rekord. Pobrane z: https://www.levada.ru/2019/04/16/uroven-odobreniya-stalina-rossiyanami-pobil-istoricheskij-rekord/ (dostęp: 15.06.2023).

Lipski, A. (2020). Wojny pamiati i pierwoje lico. Nowaja Gazieta, 3. Pobrane z: https://novayagazeta.ru/articles/2020/01/13/83431-voyny-pamyati-i-pervoe-litso (dostęp: 15.06.2023).

Miller, A. (2009). Włast’ i istorija. Pro et Contra, 3–4, s. 6–23).

Osnownyje naprawlenija diejatielnosti Komitieta Gosudarstwiennoj Dumy po diełam Sodrużestwa Niezawisimych Gosudarstw i swiaziam z cooteczestwiennikami (piatyj sozyw). (2011). Moskwa: Gosudarstwiennaja Duma.

Stone, O. (2017). The Putin Interviews. [United States]: Showtime.