Neuroetyka z perspektywy empirycznej

pdf
Opublikowano
lutego 15, 2024

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Neuroetyka to dyscyplina, w obrębie której wyróżnia się dwie sfery badawcze: etykę neuronauki oraz neuronaukę etyki i moralności.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Termin „neuroetyka” w sensie dyscypliny badawczej został prawdopodobnie po raz pierwszy użyty w nazwie sympozjum „Neuroethics: Mapping the Field” zorganizowanego przez Uniwersytet Stanforda i Uniwersytet Kalifornijski w roku 2002 w San Francisco. Począwszy od tego wydarzenia, pojęcie neuroetyki było używane przez filozofów, naukowców i publicystów w różnych zbliżonych do siebie znaczeniach.

UJĘCIE PROBLEMOWE POJĘCIA: W obszarze etyki neuronauki jako dyscypliny filozoficznej trwają debaty dotyczące dopuszczalności wykorzystywania wiedzy uzyskanej w wyniku obrazowania struktury i pracy mózgu oraz dokonywania modyfikacji jego budowy i funkcjonowania. W ramach neuronauki etyki jako metaetyki i nauki empirycznej prowadzone są badania, których przedmiotem są neurobiologiczne korelaty poznania i działania moralnego oraz emocji moralnych.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I REKOMENDACJAMI: Konsekwencje rozwoju neuronauki są trudne do określenia, gdyż może on umożliwić zwiększenie sprawności poznawczej mózgu, co miałoby trudne do oszacowania efekty. W rezultacie ludzkość stanęłaby w obliczu nowych problemów, a niektóre z nich byłyby niezrozumiałe dla mózgów niezmodyfikowanych poznawczo.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bremer, J. (2013). Czy wolna wola jest wolna? Kraków: Wydawnictwo WAM.

Canavero, S. (2014). Criminal minds: neuromodulation of the psychopathic brain. Frontiers in Human Neuroscience, 8.

Casebeer, W.D. & Churchland, P. (2009). Neuronalne mechanizmy poznania moralnego: wieloaspektowe podejście do oceny moralnej i podejmowania decyzji moralnych. W: A. Klawiter (red.), Formy aktywności umysłu. Ujęcia kognitywistyczne. T. 2. (s. 395–421). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Chenot, Q., Hamery, C., Lepron, E., Besson, P., De Boissezon, X., Perrey, S., & Scannella, S. (2022). Performance after training in a complex cognitive task is enhanced by high‑definition transcranial random noise stimulation. Scientific Reports, 12.

Churchland, P.S. (2013). Moralność mózgu. Co neuronauka mówi o moralności. Tłum. M. Hohol, & N. Marek. Kraków: Copernicus Center Press.

Damasio, A.R. (1994). Descartes’ Error. Emotion, Reason and the Human Brain. New York: Putnam’s Sons.

Dennett, D.C. (1984). Elbow room. The varieties of free will worth wanting. Cambridge: MIT Press.

Flanagan, O., Sarkissian, H., & Wong, D. (2016). Naturalizing Ethics. W: K.J. Clark (red.), The Blackwell Companion to Naturalism. London: Blackwell.

Mietzel, G. (2002). Wprowadzenie do psychologii. Tłum. E. Pankiewicz. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Nęcka, E., Orzechowski, J., Szymura, B., & Wichary, S. (2020). Psychologia poznawcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Platon (2023). Państwo. Tłum. W. Witwicki. Pobrane z: https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/platon-panstwo.pdf (dostęp: 10.02.2023).

Rosenstein, L.D. (1994). Potential neuropsychologic and neurophysiologic correlates of multiple personality disorder. Literature review and two case studies. Neuropsychiatry, Neuropsychology, & Behavioral Neurology, 7(3), 215–229.

Roskies, A. (2021). Neuroethics. W: Stanford Encyclopedia of Philosophy. Pobrane z: https://plato.stanford.edu/entries/neuroethics/ (dostęp 02.01.2023).

Ruffini, G., Wendling, F., Merlet, I., Molaee‑Ardekani, B., Mekonnen, A., Salvador, R., Soria‑Frisch, A., Grau, C., Dunne, S., & Miranda, P. (2013). Transcranial Current Brain Stimulation (tCS): Models and Technologies. IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, 21, 333–345.

Taleb, N.N., Read, R., Douady, R., Norman, J., & Bar‑Yam, Y. (2014). The Precautionary Principle (with Application to the Genetic Modification of Organism). Pobrane z: https://www.fooledbyrandomness.com/pp2.pdf (dostęp: 01.05.2020).