Polityka historyczna a propaganda polityczna

PDF
Opublikowano
marca 6, 2024

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Polityka historyczna pozostaje w złożonej relacji z propagandą polityczną rozumianą jako zorganizowane i świadome wywieranie informacyjno-manipulacyjnego wpływu na odbiorcę, by ten postrzegał rzeczywistość i zachowywał się zgodnie z intencjami nadawcy działającego na zlecenie depozytariuszy władzy bądź osób aspirujących do jej sprawowania.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Początkowo propagandę rozumiano jako działalność reklamowo-polityczną, która nie denotowała pejoratywnych asocjacji. Dopiero z czasem kojarzono ją coraz częściej z totalitaryzmem i autorytaryzmem. Współcześnie, by zwiększyć skuteczność oddziaływania, propagandyści unikają używania tego terminu.

UJĘCIE PROBLEMOWE POJĘCIA: W systemach niedemokratycznych, gdzie historia jest instrumentalizowana przez władzę, następuje zrównanie propagandy politycznej z polityką historyczną. W krajach demokratycznych krytycy polityki historycznej, zarzucając jej manipulację i fałszowanie przeszłości, de facto utożsamiają ją z propagandą polityczną.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I REKOMENDACJAMI: Prawidłowo prowadzona polityka historyczna w państwach demokratycznych nie jest propagandą polityczną. Warunkami jej skuteczności jest umiarkowanie i konsensus w wymiarze wewnętrznym, a zewnętrznym – odwoływanie się do wartości innych narodów i wspólnot.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Arendt, H. (2008). Korzenie totalitaryzmu. Tłum. D. Grinberg, & M. Szawiel. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Bernays, E.L. (2020). Propaganda. Tłum. R. Wierzchoń. Wrocław: Wydawnictwo „Wektory”.

Chwedoruk, R. (2018). Polityka historyczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Cialdini, R. (2021). Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Tłum. B. Wojciszke. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Cichocki, M.A. (2005). Czas silnych tożsamości. W: A. Panecka (red.), Polityka historyczna. Historycy – politycy – prasa, (s. 15–21). Warszawa: Muzeum Powstania Warszawskiego.

Ellul, J. (1973). Propaganda. The Formation of Men’s Attitudes. Tłum. K. Kellen, & J. Lerner. New York: Vintage.

Huang, A. (2020). Combatting and Defeating Chinese Propaganda and Disinformation. A Case Study of Taiwan’s 2020 Elections. Cambridge: Harvard Kennedy School.

Karwat, M. (2022). Manipulacja. Rewizja stereotypów. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Król, E.C. (1999). Propaganda i indoktrynacja narodowego socjalizmu w Niemczech 1919–1945. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm.

Kula, H. (2005). Propaganda współczesna. Istota – właściwości. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Lippmann, W. (2020). Opinia publiczna. Tłum. J. Tegnerowicz. Kraków: Wydawnictwo Animi2.

Patrick, B.A. (2015). 10 przykazań propagandy. Tłum. J. Sugiero, Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Pratkinis, A., & Aronson, E. (2004). Wiek propagandy. Używanie i nadużywanie perswazji na co dzień. Tłum. J. Radzicki, & M. Szuster. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Thomson, O. (2001). Historia propagandy. Tłum. S. Głąbiński. Warszawa: Książka i Wiedza.

Tokarska-Bakir, J. (2008). Nędza polityki historycznej. W: P. Kosiewski (red.), Pamięć jako przedmiot władzy, (s. 27–30). Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego.