Humanista w e-muzeum. Transformacje sztuki współczesnej

pdf
Opublikowano
marca 4, 2024

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Transformacja sztuki współczesnej obejmuje zmiany zachodzące w sztuce od zakończenia II wojny światowej do czasów najnowszych. Wiążą się one z wejściem w obszar sztuki nowych form wyrazu artystycznego i nowoczesnych technologii. Zmiany wynikają także z warunków politycznych i społecznych. Sztuka dysponuje dzisiaj różnorodnymi formami przekazu, a istotnym jej obszarem tematycznym jest problematyka społeczna.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Zarys przemian zachodzących w sztuce pokazuje wielość czynników transformacji. Wśród nich istotne znaczenie mają warunki historyczne, rozwój myśli technologicznej, potrzeby społeczne oraz odkrycia naukowe. Przemiany sztuki współczesnej wiążą się także z jej otwarciem na aktywności wywodzące się z teatru i informatyki.

UJĘCIE PROBLEMOWE POJĘCIA: Do istotnych zagadnień, mających wpływ na współczesną sytuację sztuki, zaliczyć należy kwestię poszerzenia wiedzy o warunkach percepcji wizualnej oraz rozwój narzędzi ułatwiających tworzenie i reprodukowanie obrazów. Pobudziły one dyskursy nad definicją oraz rolą obrazów w kulturze, a także nad zadaniami instytucji je przechowujących, prezentujących i wartościujących.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Istotne znaczenie dla sztuki współczesnej, a także dla jej przyszłości, będzie mieć wypracowanie skutecznych praktyk komunikacji poprzez sztukę oraz wzmocnienia relacji z odbiorcą. Dostępne dzisiaj nowe rozwiązania technologiczne powinny zostać wsparte refleksją nad sposobem ich wykorzystania przez instytucje i ośrodki wystawiennicze. Nowe odkrycia w zakresie warunków kreatywności i badania w obszarze AI wydają się rozwojowymi wątkami współczesnych i przyszłych koncepcji twórczych.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Czerni, K. (1992) Nie tylko o sztuce. Rozmowy z profesorem Mieczysławem Porębskim. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.

Dziamski, G. (2016). Kulturoznawstwo czyli wprowadzenie do kultury ponowoczesnej. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.

Kluszczyński, R.W. (2019). Estetyka sztuki nowych mediów. Warszawa: Międzyuczelniana specjalność multimedialna, UMFC.

Martínez Muñoz, A., Martínez, R., Montaner, J.M., & Lebrero Stals, J. (2001). Historia sztuki świata. T. 8. Tłum. B. Gutowska‑Nowak. Warszawa: Wydawnictwo Muza SA.

McKim‑Smith, G. (2012). Retoryka gwałtu, język wandalizmu. Tłum. M. Szcześniak. W: I. Kurz, P. Kwiatkowska, & Ł. Zaremba (red.), Antropologia kultury wizualnej, (190–197). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Mitchell, W.J.T. (2006). Pokazując widzenie. Krytyka kultury wizualnej. Tłum. M. Bryl. Artium Quaestiones, 17, 273–294.

Mitchell, W.J.T. (2009). Zwrot piktorialny. Tłum. M. Drabek. Kultura Popularna, 1, 5–19.

Mirzoeff, N. (2016). Jak zobaczyć świat. Tłum. Ł. Zaremba. Kraków–Warszawa: Wydawnictwo Karakter.

Obrist, H.U. (2016). Krótka historia kuratorstwa. Tłum. M. Nowicka. Kraków: Korporacja Ha!art.

Rancière, J. (2007). Estetyka jako polityka. Tłum. J. Kutyła, & P. Mościcki. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Sautoy, M. (2020). Kod kreatywności. Sztuka i innowacje w epoce sztucznej inteligencji. Tłum. T. Chawziuk. Kraków: Copernicus Center Press.

Sharp, W. (1969). An interview with Joseph Beuys. Artforum, 8, 40–47.

Skórzyńska, A. (2007). Spektakl społeczny poza dyskursem postmodernizmu. W: G. Dziamski, & E. Rewers (red.), Nowoczesność po ponowoczesności, (s. 121–141). Poznań: Wydawnictwo UAM.

Sztompka, P. (2012). Wyobraźnia wizualna i socjologia. W: M. Bogunia‑Borowska, & P. Sztompka (red.), Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, (s. 11–41). Kraków: Wydawnictwo Znak.

Zaremba, Ł. (2016). #zobaczyć_swiat. Od tłumacza. W: N. Mirzoeff, Jak zobaczyć świat. Tłum. Ł. Zaremba, (s. 5–16). Kraków–Warszawa: Wydawnictwo Karakter.

Zawojski, P. (2015). Klasyczne dzieła sztuki nowych mediów. Wprowadzenie. W: P. Zawojski (red.), Klasyczne dzieła sztuki nowych mediów, (s. 3–14). Katowice: Instytucja Kultury Katowice – Miasto Ogrodów.

Zawojski, P. (2019). Od obrazów (audiowizualnych) do postobrazów (hybrydycznych). Perspektywa teoretyczna. Przegląd Kulturoznawczy, 1, 1–14.

Ziółkowska, M. (2016). Towarzysze czasu. W: H.U. Obrist, Krótka historia kuratorstwa. Tłum. M. Nowicka, (s. 6–9). Kraków: Korporacja Ha!art.

Żmijewski, A. (2007). Polityczne gramatyki obrazu. W: J. Rancière, Estetyka jako polityka. Tłum. J. Kutyła, & P. Mościcki, (s. 5–13). Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.