Polityka historyczna i „środowiskowa” w szkole – doświadczenie polskie po upadku komunizmu

PDF
Opublikowano
marca 6, 2024

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Polityka historyczna w szkole to zespół świadomie podjętych działań prowadzących do upowszechnienia i utrwalenia wybranych treści historycznych, mających kształtować tożsamość narodu politycznego w warunkach edukacji szkolnej.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: W Polsce po przełomie 1989 roku władza polityczna i zainteresowana sprawami oświaty polska inteligencja musiały przedefiniować cele edukacji historycznej w szkole. Od 2015 roku istnieje szkolna polityka historyczna skoncentrowana na wymaganiu od szkoły podawania ogromnej ilości informacji w poczuciu, że w ten sposób najpełniej realizuje się zadanie nauczania patriotycznego.
UJĘCIE PROBLEMOWE POJĘCIA: Polityka historyczna w szkole może opierać się na bardzo ogólnych wskazaniach (patriotyzm, postawa krytyczna, budzenie zaciekawienie dziejami), ale może też być szczegółowym katalogiem zadań, tematów i interpretacji obowiązujących nauczycieli i ich wychowanków.
REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I REKOMENDACJAMI: Polityka historyczna w szkole ma jednocześnie wzmacniać etyczne przesłanie właściwe edukacji powszechnej, jak realizować zasadę wolności i wyboru metod nauczania.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Czarnek, P. (2021). Wywiad dla „Dziennika Gazety Prawnej”. Pobrane z: https://wiadomosci.dziennik.pl/historia/artykuly/8247862,przemyslaw-czarnek-antypolska-polityka-historyczna.html (dostęp: 31.01.2023).

Gawin, D. (2005). O pożytkach i szkodliwości historycznego rewizjonizmu. W: R. Kostro, & T. Merta (red.), Pamięć i odpowiedzialność, (s. 1–30). Kraków–Wrocław: Ośrodek Myśli Politycznej–Centrum Konserwatywne.

Gliński, P. (2023). Podsumowanie Programu „Niepodległa”. Pobrane z: https://dzieje.pl/wiadomosci/prof-glinski-glownym-celem-programu-niepodlegla-bylo-wzmocnienie-polskiej-wspolnoty (dostęp: 31.01.2023).

Jak Polacy oceniają stan wojenny. (2019). Pobrane z: https://demagog.org.pl/wypowiedzi/jak-polacy-oceniaja-stan-wojenny (dostęp: 31.01.2023).

Kącka, K. (2015). Polityka historyczna: kreatorzy, narzędzia, mechanizmy działania – przykład Polski. W: K. Kącka, J. Piechowiak-Lamparska, & A. Ratke-Majewska (red.), Narracje pamięci: między polityką a historią, (s. 59–80). Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

Kwaśniewski, A. (2005). Wystąpienie na 25-lecie strajków sierpniowych. Pobrane z: http:// prezydent.pl (dostęp: 29.08.2005).

Nijakowski, L.M. (2008). Polska polityka pamięci. Esej socjologiczny. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Niklewska, J. (1987). Prywatne szkoły średnie w Warszawie 1905–1915. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Nowak, A. (2011). Andrzej Nowak o reformie edukacji. Rzeczpospolita, z dnia 4.02.2011. Pobrane z: https://www.rp.pl/opinie-polityczno-spoleczne/art14742281-andrzej-nowak-o-reformie-edukacji (dostęp: 31.01. 2023).

Osiński, Z. (2010). Edukacja historyczna w Drugiej i Trzeciej RP – podobieństwa i różnice w kontekście sytuacji politycznej. W: M. Fic, L. Krzyżanowski, & M. Skrzypek (red.), Dwa dwudziestolecia Rzeczypospolitej, s. 21–32. Katowice: 4DPlus.

Osiński, Z. (2012). Współczesna polska polityka historyczna a wyzwania społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. W: A. Bieś, M. Chrost, & B. Topij-Stępińska (red.), Pamięć. Historia. Polityka. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Podstawa programowa – Historia. (2009). Pobrane z: http://losycow.oxhost.pl/wp-content/uploads/2017/04/podstawa-programowa-historia-his.pdf (dostęp: 31.01.2023).

Podstawa programowa – Historia, Historia i Teraźniejszość, WoS. (2022). Pobrane z: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000622/O/D20220622.pdf (dostęp: 30.01.2023).

Program nauczania historii w klasach 5–8. (2017). Pobrane z: https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000062201.pdf (dostęp: 31.01.2023).

Wolff-Powęska, A. (2007). Polskie spory o historię i pamięć. Polityka historyczna. Przegląd Zachodni, 1, 3–44.

Żaryn, M. (2009). Polityka historyczna w edukacji PRL. W: P. Skibiński, & T. Wiścicki (red.), Polityka czy propaganda. PRL wobec historii, (s. 117–142). Warszawa: Muzeum Historii Polski.