Kryzys jako przedmiot badań współczesnej humanistyki

pdf
Opublikowano
marca 4, 2024

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Pojęcie kryzysu we współczesnej humanistyce jest powszechnie badane. Wiele dyscyplin podejmuje tę kwestię z perspektywy zadania, którym jest diagnoza kultury współczesnej. Pojęcie kryzysu kultury jest istotne zarówno dla filozofii, jak i dla nauk o kulturze i religii, zwłaszcza dla antropologii kulturowej. Badania nad kryzysem współczesności w kluczowym aspekcie kultury prowadzone są w horyzoncie pytania o kondycję kultury współczesnej i jej możliwy koniec.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Historyczna analiza pojęcia kryzysu we współczesnej humanistyce wskazuje na pojawienie się tego pojęcia w XIX wieku i jego rozwój na przełomie XIX i XX wieku. Szczególne znaczenie dla ukształtowania się tego pojęcia miały nurty filozoficzne XIX i XX wieku (neokantyzm, fenomenologia, hermeneutyka) oraz antropologia kulturowa (m.in. René Girarda).

UJĘCIE PROBLEMOWE POJĘCIA: Problemowe ujęcie pojęcia kryzysu kultury będzie przedstawione w oparciu o różne nurty krytyki kultury. Podjęte przez te nurty zagadnienia pozwolą na sproblematyzowanie ­kwestii kryzysu jako przedmiotu badań humanistycznych w obszarze kultury.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Kryzys kultury rozumiany jest jako kryzys człowieka i stanowi jeden z głównych tematów współczesnej humanistyki. Potwierdzają to bada­nia filozofów i antropologów kultury. Mimo różnych metodologii stosowanych w humanistyce – które decydują o różnych wnioskach i różnych podejściach do zagadnienia człowieczeństwa oraz jego relacji do kryzysu kultury – można jednak wskazać wspólną płaszczyznę badań humanistycznych.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Cassirer, E. (2011). Logika nauk o kulturze. Pięć studiów. Tłum. P. Parszutowicz. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.

Gielarowski, A. (2016). Kryzys kultury – kryzys człowieka. Fenomenologiczna krytyka kultury. Husserl, Lévinas, Henry. Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM.

Gielarowski, A. (2021). O możliwym końcu kultury. Apokaliptyka René Girarda. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie.

Girard, R. (2018). Apokalipsa tu i teraz. Rozmawiał Benoit Chantre. Tłum. C. Zalewski. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Girard, R. (2006). Początki kultury. Tłum. M. Romanek. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Konersmann, R. (2009). Filozofia kultury. Tłum. K. Krzemieniowa. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Patočka, J. (1998). Eseje heretyckie z filozofii dziejów. Tłum. A. Czcibor‑Piotrowski, E. Szczepańska, & J. Zychowicz. Warszawa: Fundacja Aletheia.

Spengler, O. (2014). Człowiek i technika. Przyczynek do filozofii życia. Tłum. K. Wudarska. Kronos, 3, 105–106.

Spengler, O. (2014a). Zmierzch Zachodu. Zarys morfologii historii powszechnej. Tłum. J. Marzęcki. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.