Chińska polityka historyczna

PDF
Opublikowano
marca 7, 2024

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Hasło dotyczy polityki historycznej prowadzonej przez władze i instytucje Chińskiej Republiki Ludowej.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Chińskie władze zaczęły przykładać dużą wagę do polityki historycznej po wydarzeniach na placu Tian­anmen, przeobrażeniach w Europie Środkowo-Wschodniej i po upadku Związku Radzieckiego.

UJĘCIE PROBLEMOWE POJĘCIA: W polityce pamięci wykorzystywane są zarówno elementy chwały narodowej, bogactwa dziejów Chin i historii chińskiej rewolucji, jak i historia martyrologiczna, zwłaszcza „stulecie upokorzeń”, obejmujące czas od wojen opiumowych i nierównoprawnych traktatów, poprzez japońską okupację, po utworzenie ChRL. W oficjalnej wykładni dziejów to KPCh jest sprawcą sukcesów Chin i zachowania suwerenności oraz gwarantem umocnienia międzynarodowej pozycji w przyszłości. Kwestia pamięci historycznej ma również znaczenie dla kształtowania tożsamości narodowej. W konstruowaniu polityki historycznej chińskie władze dysponują bogatym wachlarzem narzędzi i instytucji, jak system edukacji, święta narodowe, muzea, kultura popularna. Są one pod kontrolą państwową, co umożliwia manipulacje pamięcią historyczną.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Polityka pamięci jest wykorzystywana zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i jako uzasadnienie działań w stosunkach międzynarodowych. Stanowiąc element kampanii patriotycznych i współczesnego nacjonalizmu, polityka historyczna ma dla KPCh znaczenie jako podstawa legitymizacji jej władzy. Celem jest wymazanie „stulecia upokorzeń” i przywrócenie Chinom centralnego miejsca w świecie, a polityka historyczna jest wygodnym instrumentem dla uzasadnienia takich działań.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Chiang Kai-shek (1947). China’s Destiny & Chinese Economic Theory. New York: Roy Publishers.

Denton, K.A. (2014). Exhibiting the Past. Historical Memory and the Politics of Museums in Postsocialist China. Honolulu: University of Hawai’i Press.

Dziak, W.J., & Bayer, J. (2007). Mao. Zwycięstwa, nadzieje, klęski. Warszawa: Wydawnictwo Trio.

Góralczyk, B. (2018). Wielki renesans. Chińska transformacja i jej konsekwencje. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.

Hevia, J.L. (2003). English Lessons. The Pedagogy of Imperialism in Nineteenth-Century China. Durham: Duke University Press.

Kraus, R. (2010). The politics of art repatriation: nationalism, state legitimation, and Beijing’s looted zodiac animal heads. W: P. Gries, & S. Rosen (red.), Chinese Politics. State, society and the market, (s. 199–221). Abingdon: Routledge.

Przychodniak, M. (2018). Główne cele polityki historycznej ChRL. Pobrane z: https://pism.pl/publikacje/G__wne_cele_polityki_historycznej_ChRL (dostęp 15.01.2023).

Matten, M.A. (red.). (2012). Places of Memory in Modern China. History, Politics, and Identity. Leiden–Boston: Brill.

Spence, J.D. (1999). The Search for Modern China. New York–London: W.W.Norton & Company.

Wang Zheng (2012). Never forget national humiliation. Historical me­mory in Chinese politics and foreign relations. New York: Columbia University Press.

Wang Zheng (2018). Memory politics, Identity and conflict. Historical Memory as a Variable. London: Palgrave Macmillan.

Wang Zheng (2020). The Past’s Transformative Power. The Wilson Quarterly. Pobrane z: https://www.wilsonquarterly.com/quarterly/the-­ends -of-history/the-pasts-transformative-power (dostęp: 15.01.2023).

Wardęga, J. (2011). Budowanie jedności narodowej w praktyce – Igrzyska Olimpijskie w Pekinie. Krakowskie Studia Międzynarodowe, 1, 167–182.

Wardęga, J. (2014). Chiński nacjonalizm. Rekonstruowanie narodu w Chińskiej Republice Ludowej. Kraków: Wydawnictwo WUJ.

Wardęga, J. (2021). The Role of Dark Tourism National Memorials in Reconstructing Historical Awareness in China. W: O. Barbasiewicz, M. Lipa, & K. Rak (red.), Historical and Collective Memory in the Middle and Far East, (s. 53–69). Berlin: Peter Lang.

Zhonghua Renmin Gongheguo yingxiong lieshi baohu fa [ZRG] [Ustawa Chińskiej Republiki Ludowej o ochronie bohaterów i męczenników]. (2018). Pobrane z: https://www.spp.gov.cn/spp/gyssshmhsh/201912/t20191202_440079.shtml (dostęp: 13.07.2023).