Polityka historyczna Izraela

PDF
Opublikowano
marca 7, 2024

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Każde państwo prowadzi określoną politykę historyczną, uwzględniającą specyficzne uwarunkowania nie tyle przeszłości, co teraźniejszości i przyszłości swoich wewnętrznych i międzynarodowych relacji. W przypadku Izraela polityka historyczna koncentruje się wokół dwóch zasadniczych osi: pamięci o Holocauście oraz narracji dotyczącej powstania i obrony izraelskiego państwa i narodu, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia konfliktu izraelsko-palestyńskiego.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Określona narracja historyczna towarzyszyła powstaniu państwa Izrael i stanowiła jeden z elementów uzasadniających konieczność jego utworzenia. Przedstawiono czynniki wpływające na jej kształt, zmieniający się wraz z uwarunkowaniami polityczno-historycznymi oraz silnie rezonujący z sytuacją międzynarodową w regionie.

UJĘCIE PROBLEMOWE POJĘCIA: Polityka historyczna stanowi jeden z najważniejszych elementów izraelskiej państwowości. W tekście przedstawiono prawne i polityczne elementy polityki historycznej prowadzonej przez władze Izraela, jak również uwarunkowania społeczne wpływające na kształt tej polityki. Przeanalizowano również skutki obowiązywania w Izraelu określonych praw pamięci, stanowiących jeden z najważniejszych instrumentów polityki historycznej prowadzonej przez państwo.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Polityka historyczna Izraela oceniana jest w dużej mierze krytycznie, co często związane jest z brakiem uwzględnienia bardzo szczególnych uwarunkowań powstania i trwania tego państwa. Jednocześnie narzędzia tej polityki należy analizować nie tylko przez pryzmat jej celów strategicznych, lecz również zgodności z obowiązującym prawem, w tym międzynarodowym prawem praw człowieka.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Ariely, G. (2021). Collective memory and attitudes toward asylum seekers: evidence from Israel. Journal of Ethnic and Migration Studies, 47(5), 1084–1102.

Adelman, H., & Barkan, E. (2011). No return, no refuge: rites and rights in minority repatriation. New York: Columbia University Press.

Belavusau, U., & Gliszczyńska-Grabias, A. (red.). (2017). Law and Memory Towards Legal Governance of History. Cambridge: Camb­ridge University Press.

Bracka, J. (2017). From banning Nakba to bridging narratives: the collective memory of 1948 and transitional justice for Israelis and Palestinians. W: U. Belavusau, & A. Gliszczyńska-Grabias (red.), Law and Memory Towards Legal Governance of History, (s. 348–373). Cambridge: Cambridge University Press.

Brog, M. (2003). Victims and Victors: Holocaust and Military Commemoration in Israel Collective Memory. Israel Studies, 8(3), 65–99.

Cebulski, T. (2010). Memory of the Holocaust and the Shaping of Jewish Identity in Israel. Kraków: Jagiellonian University Press.

Douglas, L. (2005). The Memory of Judgment Making Law and History in the Trials of the Holocaust. New Haven: Yale University Press.

Fish, E. (2021). Memory Laws as a Misuse of Legislation. Israel Law Review, 54(3), 324–339.

Fronza, E. (2018). Memory and Punishment: Historical Denialism, Free Speech and the Limits of Criminal Law. The Hague–Berlin: Asser Press, Springer.

Gensburger, S. (2011). The Righteous among the Nations as elements of collective memory. International Social Science Journal, 62, 135–146.

Gutman, Y., & Tirosh, N. (2021). Balancing Atrocities and Forced Forgetting: Memory Laws as a Means of Social Control in Israel. Law & Social Inquiry, 46(3), 705–730.

Halbwachs, M. (1992). On collective memory. Chicago: The University of Chicago Press.

Lustick, I.S. (2017). The Holocaust in Israeli Political Culture: Four Constructions and Their Consequences. Contemporary Jewry, 37(1), 125–170.

Pendas, D.O. (2017). The Eichmann Trial. W: J. Meierhenrich, & D.O. Pen­das (red.), Law and Memory w Political Trials in Theory and History, (s. 205–228). Cambridge: Cambridge University Press.

Ram, M., & Yacobi, H. (2012). African Asylum Seekers and the Changing Politics of Memory in Israel. W: I. Glynn, & J.O. Kleist (red.), History, Memory and Migration, Perceptions of the Past and the Politics of Incorporation, (s. 154–170). Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Shapira, A., & Wiskind-Elper, O. (1995). Politics and Collective Memory: The Debate over the „New Historians”. History and Memory, 7(1), 9–40.