Japońska polityka historyczna

PDF
Opublikowano
marca 7, 2024

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Polityka historyczna to celowe i świadome działania władz państwa, dążące do utrwalenia w społeczeństwie określonej wizji przeszłości.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Rządząca Partia Liberalno­‑Demokratyczna usiłowała zerwać z agresywnym wizerunkiem Japonii, wychowując młodzież w duchu pacyfistycznej konstytucji. Upamiętnianie własnych ofiar i selektywna wiedza podręcznikowa prowadziły jednak do samopostrzegania Japończyków jako narodu ofiar, przy ignorowaniu cierpień azjatyckich sąsiadów. Ci ostatni – jako rządzeni przez represyjne reżimy – nie mogli brać udziału w dialogu historycznym czasu zimnej wojny.

UJĘCIE PROBLEMOWE POJĘCIA: Przeciwnicy rządowej polityki histo­rycznej, usiłujący reinterpretować lub wręcz fałszować przeszłość, stanowili w Japonii mniejszość niewielką, ale dostrzegalną. W tekście przedstawiono, jak ustępstwa władz wobec tej mniejszości szkodziły polityce historycznej rządu i utrudniały mu pojednanie z sąsiadami. Ukazano też nie zawsze konsekwentne postepowanie przywódców Japonii.

REFLEKSJA HISTORYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Japońska polityka historyczna odniosła sukces w granicach samej Japonii. Doprowadziła do zmiany mentalności społeczeństwa i zmiany stosunku wobec dawnych przeciwników z Zachodu (głównie Amerykanów). Nie doszło jednak do pojednania z sąsiadami azjatyckimi.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Barbasiewicz, O. (2016). Pomniki i miejsca pamięci w relacjach międzynarodowych. Wpływ pamięci na stosunki japońsko-amerykańskie z perspektywy Japonii. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk.

Barbasiewicz, O. (2020). Is there a Universe Pattern for Reconciliations? Successes and Failures of European and Asian Reconciliation as a Tool for the Balkans? W: A. Jović-Lazić, & A. Troude (red.), Security challenges and the Place of the Balkans and Serbia in a Changing World, (s. 134–149). Belgrade: Institute of International Politics and Economics in Belgrade.

Barbasiewicz, O. (2021). Monuments and Places of Remembarance in the Post-War Japanese-Korean Relations. The Case of the Governor’s General Building and the Hiroshima Memorial Park. W: O. Barbasiewicz, M. Lipa, & K. Rak (red.), Historical and Collective Memory in the Middle and Far East, (s. 17–32). Berlin: Peter Lang.

Pletnia, M. (2019). Pamięć zbiorowa o wojnie na Pacyfiku w powojennej Japonii. Kraków: Universitas.

Polit, J. (2019). Hirohito. Tajemnica cesarza Shōwa. Kraków: Arcana.

Puchalska, J.K. (2021). Crime Denied. The Japanese Right Wing and Its Vision of The Second World War. W: O. Barbasiewicz, M. Lipa, & K. Rak (red.), Historical and Collective Memory in the Middle and Far East, (s. 71–86). Berlin: Peter Lang.

Starecka, K. (2015). Japonia wobec werdyktu Trybunału Tokijskiego. W: P. Pleskot (red.), Wina i kara. Społeczeństwa wobec rozliczeń zbrodni popełnionych przez reżimy totalitarne w latach 1939–1956, (s. 469–489). Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej.

Starecka, K. (2019). Upamiętnianie ery Shōwa. W: Japonia ery Shōwa (1926–1989). Kultura i realia społeczne, (s. 218–247). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Stobiecki, R. (2008). Historycy wobec polityki historycznej. W: S.M. Nowinowski, J. Pomorski, & R. Stobiecki (red.), Pamięć i polityka historyczna. Doświadczenia Polski i jej sąsiadów, (s. 175–192). Łódź: Instytut Pamięci Narodowej.

Wardęga, J. (2014). Chiński nacjonalizm. Rekonstruowanie narodu w Chińskiej Republice Ludowej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.