Polityka historyczna Niemiec

PDF
Opublikowano
marca 6, 2024

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Polityka historyczna jest zespołem działań politycznych wyrażających przekonanie, że interpretacja dziejów wpływa na teraźniejszość i przyszłość.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Omówiona zostaje rola historii, a także funkcje i rodzaje pamięci, polityczne mity oraz organizacja pamięci, w tym instytucje pamięci, święta narodowe i dni pamięci jako instrument polityki historycznej. Kompleks ten zamyka omówienie roli Kościoła katolickiego jako podmiotu polityki historycznej.
UJĘCIE PROBLEMOWE POJĘCIA: Przedmiotem analizy są problemy pamięci związane z rozliczeniem zbrodni narodowo-socjalistycznych i komunistycznych. Oprócz tego omówiona została polityka historyczna w społeczeństwie migracyjnym, pamięć w ramach europeizacji i globalizacji.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I REKOMENDACJAMI: Obejmuje analizę Pamięci I wokół wyjątkowości Holocaustu oraz Pamięć II jako wyraz analizy zjawisk kolonialnych, w których obrębie ma szansę zaistnieć pamięć o zbrodniach popełnionych na narodzie polskim.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bracher, K.D. (1979). Die Deutsche Diktatur. Entstehung. Struktur. Folgen des Nationalsozialismus. Frankfurt am Main: Verlag Ullstein.

Conrad, S. (2021). Erinnerung im globalen Zeitalter. Warum die Vergangenheitsdebatte gerade explodiert. Merkur, 867, 5–17.

Gauck, J.J. (2014). Eröffnungsrede des 50. Historikertags. Pobrane z: http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Joachim-Gauck/Reden/2014/09/140923Historikertag.html (dostęp: 20.12.2022).

Hahn, H.H., & Traba, R. (red.). (2012). Deutsch-polnische Erinnerungsorte. Padeborn: Ferdinand Schöningh.

Hanschke, K. (2022). Ein Buch, das es nicht geben soll. Frankfurter Allgemeine Zeitung, z dnia 22.10.2022.

Jesse, E. (2021). Geschichtspolitik und Vergangenheitsbewältigung, Kurz und Knapp. Portal Zentrale für Politische Bildung. Pobane z: https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/handwoerterbuch-politisches-system/202200/geschichtspolitik-und-vergangenheitsbewaeltigung/ (dostęp: 03.01.2023).

Koselleck, R. (2001). Semantyka historyczna. Tłum. W. Kunicki. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Kowalczuk, I.-S. (2022). Getrübte Erinnerung, über ein Buch, das nicht erschienen ist. Pobrane z: https://www.bpb.de/themen/deutschlandarchiv/513987/getruebte-erinnerungen-ueber-ein-buch-das-nicht-erschienen-ist/ (dostęp: 07.01.2023).

Kroh, J. (2008). Erinnern global. Pobrane z: https://www.bpb.de/themen/erinnerung/geschichte-und-erinnerung/39863/erinnern-global/#node-content-title-2 (dostęp: 10.01.2023).

Lackmann, T. (2008). Gedenkstätten An der Grenze. Ein Fall für den Moderator: Kulturstaatsminister Neumann und das neue Gedenkstättenkonzept. Tagesspiegel, z dnia 19.06.2008. Pobrane z: https://www.tagesspiegel.de/kultur/an-der-grenze-1662526.html (dostęp: 20. 12. 2022).

Moses, A.D. (1921). Der Katechismus der Deutschen. Pobrane z: https://geschichtedergegenwart.ch/der-katechismus-der-deutschen/ (dostęp: 20. 12. 2022).

Rothberg, M. (2015). Pamięć wielokierunkowa. Pamiętanie Zagłady w epoce dekolonizacji. Tłum. K. Bojarska. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.

Rydel, J. (2011). Polityka historyczna w Republice Federalnej Niemiec. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Sack, H. (2016). Geschichte im politischen Raum. Theorie – Praxis – Berufsfelder. Tübingen: A. Francke Verlag.

von Weizsäcker, R. (1985). Ansprache des Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker am 8. Mai 1985 im Plenarsaal des Deutschen Bundestages zum 40. Jahrestag der Beendigung des Zweiten Weltkrieges. Pobrane z: https://webarchiv.bundestag.de (dostęp: 5.1.2023).