Ukraińska polityka historyczna

PDF
Opublikowano
marca 7, 2024

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Poprzez politykę historyczną rozumie się ogół działań podejmowanych przez władze publiczne ukierunkowanych na promowanie – zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i w odniesieniu do zagranicy – określonej wizji przeszłości.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: W artykule przedstawiono uwarunkowania i ewolucję polityki historycznej Ukrainy. Omówiono m.in. akty prawne regulujące stosunek do przeszłości, oceny dziejów wygłaszane przez władze oraz sposoby upamiętniania w przestrzeni publicznej określonych wydarzeń i postaci

UJĘCIE PROBLEMOWE POJĘCIA: W analizie wyodrębniono takie problemy, jak wzajemna relacja między historią Ukrainy a Rosji, przezwyciężanie skutków sowieckiego totalitaryzmu, deimperializacja i derusyfikacja przestrzeni publicznej, ocena działań ukraińskich nacjonalistów oraz stosunki z Polską.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Mimo wyraźnego podziału tożsamościowego w pierwszych dwóch dekadach niepodległości Ukraina systematycznie odchodziła od prosowieckich i prorosyjskich interpretacji historii na rzecz antyrosyjskich. Stwarzało to szanse, ale i problemy dla relacji z Polską.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Adamski, Ł. (2017). Ukrainian „Volhynian Negationism”. Reflections on the 2016 Polish–Ukrainian Memory Conflict. Journal of Soviet and Post-Soviet Politics and Society, 3(2), 253–289.

Kasianov, G. (2022). Memory clash. The politics of History in and around Ukraine 1980s–2010s. Budapest–Vienna–New York: Central European University Press.

Kasianov, G. (2022). National Master Narrative: Vicissitudes of Method. AREI. Journal for Central and Eastern European History and Politics, 1, 108–127.

Olszański, T. (2003). Trud niepodległości. Kraków: Instytut Studiów Strategicznych.

Olszański, T. (2013). Miejsce UPA w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. Dylematy polityki historycznej Ukrainy. Warszawa: Ośrodek Studiów Wschodnich.

Olszański, T. (2017). Wielka dekomunizacja. Ukraińska polityka historyczna czasu wojny. Warszawa: Ośrodek Studiów Wschodnich.

Socjolohiczna Hrupa Rating. (2022). Desiate zahalnonacionalne opytuwannia: Ideolohiczni markery wijny. Pobrane z: https://ratinggroup.ua (dostęp: 15.06.2023).

Stryjek, T. (2007). Jakiej przeszłości potrzebuje przyszłość. Interpretacje dziejów narodowych w historiografii i debacie publicznej na Ukrainie 1991–2004. Warszawa: Oficyna Wydawnicza RYTM.

Wołosewycz, I. (2022). Polska i Polacy oczami Ukraińców. Raport Centrum Mieroszewskiego z badań opinii publicznej na Ukrainie. Warszawa: Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego.