Spory wokół ulepszania człowieka

pdf
Opublikowano
lutego 15, 2024

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Termin „ulepszanie człowieka” odnosi się do takiego wykorzystania (bio)technologii, które ma na celu poprawę funkcjonowania człowieka przy pomocy np. implantów, farmakologii czy modyfikacji genetycznej. Zwykle dzielone jest na ulepszanie fizyczne, poznawcze, emocjonalne oraz moralne.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Ulepszanie człowieka rozwija się w społeczeństwach neoliberalnych ze zdecentralizowanym zarządzaniem biologią jednostki, często wpisanym w praktyki biokapitalizmu i funkcjonalizmu społecznego.

UJĘCIE PROBLEMOWE POJĘCIA: Podstawowym problemem, który generuje ulepszanie człowieka, jest przyjęcie wspólnej definicji, czym jest człowiek, co wynika z głębszego kryzysu antropologicznego obecnych czasów.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I REKOMENDACJAMI: Debata rozwija się na linii sporów między technoprogresywizmem a biokonserwatyzmem. Umiarkowani krytycy starają się zarysować granice praktyk ulepszeniowych tak, aby uniknąć dehumanizacji i obronić wartość osoby.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Agar, N. (2014). Truly Human Enhancement. Cambridge: MIT Press.

Bostrom, N. (2013). Why I Want to Be a Posthuman When I Grow Up. W: M. More, & N. Vita‑More (red.), The Transhumanist Reader. Classical and Contemporary Essays on the Science, Technology, and Philosophy of the Human Future, s. (28–53). Chichester: Wiley‑Blackwell.

Bugajska, A. (2019). Engineering Youth. The Evantropian Project in Young Adult Dystopias. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum.

Bugajska, A., & Misseri, L.E. (2020). Sobre la posibilidad de una ética posthumana: propuesta de un enfoque normativo combinado. Isegoría. Revista de Filosofía Moral y Política, 63, 9–33.

Delsol, Ch. (2017). Nienawiść do świata: totalitaryzmy i ponowoczesność. Tłum. M. Chojnacki. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.

Fukuyama, F. (2002). Our Posthuman Future. New York: Farrar, Straus and Giroux.

Fukuyama, F. (2004). Transhumanism: the world’s most dangerous idea. Foreign Policy. Pobrane z: http://www.au.dk/fukuyama/boger/essay/ (dostęp: 22.02.2022).

Habermas, J. (2003). Przyszłość natury ludzkiej. Czy zmierzamy do eugeniki liberalnej? Tłum. M. Łukasiewicz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Harari, Y.N. (2017). Homo Deus: A Brief History of Tomorrow. New York: Harper.

Hauskeller, M. (2016). Mythologies of Transhumanism. London: Palgrave Macmillan.

Hołub, G. (2018). Ulepszanie człowieka. Fikcja czy rzeczywistość? Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum.

Hołub, G., & Duchliński, P. (red.). (2018). Ulepszanie człowieka. Perspektywa filozoficzna. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum.

Liao, S.M. (2011). Parental Love Pills: Some Ethical Considerations. Bioethics. Pobrane z: http://www.smatthewliao.com/2011/06/06/parental-love-pills-someethical-considerations/ (dostęp: 22.02.2022).

Mercer, C., & Trother, T.J. (red.). (2014). Religion and Transhumanism. The Unknown Future of Human Enhancement. Oxford: Praeger.

More, M., & Vita‑More, N. (red.). (2013). The Transhumanist Reader. Classical and Contemporary Essays on the Science, Technology, and Philosophy of the Human Future. Chichester: Wiley‑Blackwell.