Współczesne konflikty zbrojne

pdf
Opublikowano
lutego 17, 2024

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Hasło omawia konflikty zbrojne toczące się od zakończenia zimnej wojny (1991) do wybuchu wojny na Ukrainie (2022). Autor buduje ramy chronologiczne pojęcia „współczesność” i omawia przyjęte na potrzeby niniejszego tekstu rozumienie kategorii „konflikt zbrojny”.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Wyodrębnione zostały dwa etapy rozwoju konfliktów w omawianym okresie, ze szczególnym uwzględnieniem motoryki międzynarodowej procesów konfrontacji orężnej. Pierwszy z nich obejmował konflikty kontynuacyjne po rozpadzie systemu dwublokowego. Drugi dotyczy konfliktów o nowy porządek światowy.

UJĘCIE PROBLEMOWE POJĘCIA: Autor dokonał problemowego podsumowania konfliktów w wymiarze sposobów organizowania przeciwstawnych sił, wymiaru technicznego zmagań oraz wpływu prawa międzynarodowego na ich przebieg.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I REKOMENDACJAMI: W przyszłości charakter konfliktów zbrojnych nie ulegnie zasadniczej zmianie. Dominować będą działania o umiarkowanej i niskiej intensywności, ale za to o długotrwałym charakterze (co zdaje się potwierdzać wojna na Ukrainie). W konsekwencji rywalizacji globalnej będą mieć miejsce „wojny przez pośredników” (proxy wars). Jednocześnie między najsilniejszymi państwami trwał będzie wyścig technologiczny, a najpoważniejsze konsekwencje będzie miało implementowanie rozwiązań technologicznych określanych mianem sztucznej inteligencji.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Balcerowicz, B. (2006). Siły zbrojne w państwie i stosunkach międzynarodowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Baylis, J., Wirtz, J., Gray, C.S., & Cohen, E. (2009). Strategia we współczesnym świecie: Wprowadzenie do studiów strategicznych. Tłum. W. Nowicki. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Carlo, J. (2003). Geopolityka. Tłum. J. Pawłowska. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Fukuyama, F. (1996). Koniec historii. Tłum. T. Bieroń, & M. Wichrowski. Warszawa: Zysk i S‑ka.

Kamieński, Ł. (2009). Technologia i wojna przyszłości. Wokół nuklearnej i informacyjnej rewolucji w sprawach wojskowych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kopeć, R. (2022). Militaryzacja przestrzeni kosmicznej w ujęciu bezpieczeństwa międzynarodowego. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej.

Lippard, C.D., Osinsky, P., & Strauss, L. (2018). War. Contemporary Perspectives on Armed Conflicts around the World. New York–London: Routledge.

Przybyło, Ł. (2018). Doktryny wojenne. Historia i ocena. Warszawa: Wydawnictwo Tetragon.

Smith, R. (2010). Przydatność siły militarnej. Sztuka wojenna we współczesnym świecie. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

The International Institute for Strategic Studies (IISS). (2015). The IISS Armed Conflict Survey 2015. The Worldwide Review of Political. Military and Humanitarian Trends in Current Conflicts. Abingdon–London–New York: Routledge.

The International Institute for Strategic Studies (IISS). (2021). The IISS Armed Conflict Survey 2021. The Worldwide Review of Political, Military and Humanitarian Trends in Current Conflicts. Abingdon–London–New York: Routledge.

The International Institute for Strategic Studies (IISS). (2022). The IISS Armed Conflict Survey 2022. The Worldwide Review of Political, Military and Humanitarian Trends in Current Conflicts. Abingdon–London–New York: Routledge.