Bezpieczeństwo ekonomiczne

pdf
Opublikowano
lutego 17, 2024

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Bezpieczeństwo ekonomiczne polega na zapewnieniu niezakłóconego funkcjonowania gospodarki oraz na utrzymaniu komparatywnej równowagi z gospodarkami innych państw.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Bezpieczeństwo ekonomiczne można sytuować w ramach badań ekonomiki bezpieczeństwa, która z kolei powstała jako ewolucja ekonomiki wojennej i ekonomiki obrony. Początki ekonomiki wojennej to okres pierwszej wojny światowej, kiedy powstało zapotrzebowanie na badania ekonomiczno‑obronne. Obecnie znacznie zwiększył się obszar badań ekonomiczno‑obronnych w związku z licznymi zagrożeniami w sferze pozamilitarnej.

UJĘCIE PROBLEMOWE POJĘCIA: Bezpieczeństwo ekonomiczne zyska­ło wraz z zakończeniem zimnej wojny i nasileniem się procesów globalizacyjnych. Stosowanie nacisku ekonomicznego pozwala niekiedy na osiągnięcie ważnych celów politycznych bez angażowania siły militarnej.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I REKOMENDACJAMI: Istnieje realna potrzeba tworzenia wiedzy naukowej, która wpisuje się w obszar ekonomii politycznej bezpieczeństwa narodowego – tak zarysowana przestrzeń uwzlędnia w całości zarówno domenę działalności państwa, jak też wspólnoty ludzkie wraz z ich potrzebami, zaś komponent ekonomiczny wprowadza elementy racjonalności wyboru w warunkach ograniczoności zasobów.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Buzan, B., Waever, O., & Wilde, J. (1998). Security: A Framework for Analysis. Boulder: Lynne Rienner.

Ciszek, M. (2013). Filozofia ujmowania zagrożeń ekonomicznych dla bezpieczeństwa narodowego RP i stabilności wewnętrznej państwa. Doctrina – studia społeczno-polityczne, 10, 49–60.

Czaputowicz, J. (2012). Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Drabik, K. (2013). Bezpieczeństwo personalne i strukturalne. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej.

Grącik-Zajaczkowski, M. (2011). Suwerenność w warunkach globali­zacji. In: K. Żukrowska (ed.), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu, (pp. 231–249). Warszawa: IUS AT TAX.

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego z dnia 12 maja 2020 r. (2020) [National Security Strategy of the Republic of Poland of 12 May 2020]. https://www.bbn.gov.pl/ftp/dokumenty/Strategia_Bezpieczenstwa _Narodowego_RP_2020.pdf. Accessed 04.11.2022).

Kitler, W. (2018). Organizacja bezpieczeństwa narodowego Rzeczpospolitej Polskiej. Aspekty ustrojowe, prawno-administracyjne i systemowe. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Księżopolski, K. (2012). Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie politologicznej wybrane problemy. Warszawa: Wydawnictwo Elipsa.

Leszczyński, M. (2020). Bezpieczeństwo jako dobro publiczne w spo­łeczeństwie ryzyka. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 61, 116–127.

Mazzucato, M. (2021). Wartość wszystkiego. Wytwarzanie i zawłasz­czanie w globalnej gospodarce. Poznań: Wydawnictwo Ekonomiczne Heterodox.

Raczkowski, K., & Solarz, J.K. (2015). Nauki ekonomiczne wobec wojny gospodarczej na płaszczyźnie finansowej. In: J. Płaczek (ed.), Współczesna wojna handlowo-gospodarcza, (pp. 111–136). Warszawa: Difin.

Sadowski, Z. (2014). Rozwój gospodarczy i bieda. In: E. Mączyńska (ed.), Ekonomia dla przyszłości. Fundamentalne problemy teorii ekonomii i praktyki gospodarczej (pp. 104–120). Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Shiller, R.J. (2016). Finanse a dobrobyt społeczny. Warszawa Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Stachowiak, Z. (2012). Teoria i praktyka mechanizmu bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. Ujęcie instytucjonalne. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej.

Śleszyńska G. (2021). Finansyzacja zahamowała rozwój gospodarczy. Obserwator Finansowy. https://www.obserwatorfinansowy.pl/bez-kategorii/rotator/finansyzacja-zahamowala-rozwoj-gospodarczy/. Accessed 28.05.2021.

Tomczak, D.A. (2015). Dylematy kierowania gospodarką w dobie globalizacji. In: E. Mączyńska (ed.), Modele ustroju społeczno-gospodarczego. Kontrowersje i dylematy, (pp. 101–116). Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Winarski, B. (ed.) (2001). Polityka gospodarcza. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Ziegler, J. (2021). Drogi nadziei. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.

Zięba, R. (2012). O tożsamości nauk o bezpieczeństwie. Zeszyty Naukowe AON, 1, 7–22.