Rzeczywistość hybrydalna

pdf
Opublikowano
lutego 16, 2023

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Współczesną rzeczywistość hybrydalną należałoby rozumieć jako zróżnicowaną funkcjonalnie konfigurację przestrzeni realnej i wirtualnej, umożliwiającą ich dynamiczną koegzystencję i swobodny przepływ, przy zachowaniu ich odmienności i względnej niezależności. Tym samym rzeczywistość hybrydalna zespala wymiar realny z wymiarem wirtualnym.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: O ile zjawisko hybrydowości nie jest nowym faktem kulturowym czy nawet historycznym, to samo pojęcie rzeczywistości hybrydalnej historii jeszcze nie posiada. Obecnie staje się ono przedmiotem debat i analiz nad jego rozumieniem w ujęciu interdyscyplinarnym.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Powstanie wymiaru wirtualnego znacząco poszerzyło przestrzeń kultury symbolicznej człowieka, jak również zmieniło reguły jej doznawania i definiowania. Zanik poczucia nierozerwalnego związku pomiędzy korelatami lokalizacji, czasu i funkcji ludzkich działań znalazło swoje odzwierciedlenie zarówno w sposobie postrzegania, jak i pojmowania tego, co stworzyła nowa forma przestrzeni. Współczesna rzeczywistość hybrydalna wymaga redefinicji wielu pojęć i opracowania nowej metodologii badawczej pozwalającej na spójną analizę jej wymiarów.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Procesy dynamicznej ewolucji świata jednowymiarowego w dwuwymiarowy wyprzedzają sposoby jego konceptualizacji. Współczesna przestrzeń, w której obecny jest człowiek, ewoluując w rzeczywistość hybrydalną, wytwarza nowe przestrzenie społeczne, kulturowe, ekonomiczne, pola debaty publicznej, tworzenia więzi, kształtowania tożsamości jednostkowej i zbiorowej. Procesy te muszą stać się przedmiotem adekwatnego sposobu ich poznawania, wkomponowania w nowy typ studiów nad kulturą oraz ich praktycznych zastosowań.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Aboujaoude, E. (2012). Wirtualna osobowość naszych czasów. Mroczna strona e-osobowości. Tłum. Robert Andruszko. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Castronova, E. (2005). Synthetic Worlds. The Business and Culture of Online Games. Chicago: The University of Chicago Press.

Cohen, J.J. (1996). Monster Culture (Seven Theses). W: J.J. Cohen (red.), Monster Theory. Reading Culture, (s. 3–22). Minnesota: University of Minnesota Press.

Canclini, N.G. (2005). Hybrid Cultures: Strategies For Entering And Leaving Modernity. Minnesota: University of Minnesota Press.

Fromm, E. (2011). Mieć czy być?. Tłum. J. Karłowski. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Jaskuła, S. (2012a). Symbioza i odrębność dwóch światów. Politeja, 2, 45–62.

Jaskuła, S. (2012b). New Forms of Mobility in the Word of Virtualization and Medialization of Cultures. Politeja, 1, 73–90.

Jaskuła, S. (2021). Hybrydalna wędrówka między wymiarami. Journal of Modern Science, 1, 41–55.

Korzybski, A. (1995). Manhood of Humanity. New York: Institute of General Semantics.

Kraidy, M.M. (2005). Hybridity, or the Cultural Logic of Globalization. Philadelphia: Temple University Press.

Lessig, L. (2006). Code and Other Laws of Cyberspace. New York: Basic Books.

Milgram, P., & Fumio, K. (1994). A Taxonomy of Mixed Reality Visual Displays. IEICE Transactions on Information Systems, E77-D(1)2, 1321–1329.

Rheingold, H. (1993). The Virtual Community: Homesteading of the Electronic Frontiers. Massachusetts: Addison-Wesley.