Globalizacja i współzależność

PDF(EN)
Opublikowano
lutego 27, 2023

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Rozdział prezentuje znaczenia pojęć „współzależność” i „globalizacja” w perspektywie rozmaitych obszarów nauk społecznych, a także ich wzajemnych relacji.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: W tekście przedstawione zostało pogłębianie się współzależności ekonomicznych, politycznych i kulturowych na przestrzeni dziejów, które doprowadziło do stanu obecnego. Globalizację wiąże się z procesami, które nastąpiły w XX wieku, jednak jej korzeni należy szukać znacznie wcześniej.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: W kolejnej części rozdziału zaprezentowano wybór teorii oraz przedmiotów aktualnych badań nad tematem, podejmowanych m.in. w naukach o stosunkach międzynarodowych i polityce, ekonomii, socjologii, kulturoznawstwie.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Tekst kończy się zaprezentowaniem trzech możliwych scenariuszy rozwoju procesów globalizacyjnych i światowej współzależności.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Amstrong, D. (2014). The Evolution of International Society. W: S. Smith, P. Owens & J. Bylis (red.), Globalization of World Politics, (s. 35–49). Oxford: Oxford University Press.

Angell, N. (1909). Europe’s Optical Illusion. London: Simpkin, Marshall, Hamilton, Kent & Co.

Baldwin, D.A. (1980). Interdependence and power: a conceptual analysis. International Organization, 34, 471–506.

Beck, U. (2000). The Cosmopolitan Perspective: Sociology of the Second Age of Modernity. British Journal of Sociology, 51, 79–105.

Bull, H. (2002). Anarchical Society. A Study of Order in World Politics. New York: Palgrave.

Buzan, B., & Little, R. (2011). Systemy międzynarodowe w historii świata. Tłum. E. Brzozowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Cimek, G. (2011). W labiryncie pojęć – Globalizacja jako kategoria teoretyczna. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, 187, 159–178.

Fukuyama, F. (1989). End of History? National Interest, 16, 3–18.

Giddens, A. (2006). Nowoczesność i tożsamość, „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Tłum. A. Szulżycka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Grzybek, D. (2019). Rosnąca współzależność. Geneza rządzenia światowego. Kraków: Instytut Spraw Publicznych UJ.

Haskell, T.S. (1977). The Emergence of Professional Social Science. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Hungtington, S.P. (2007). Zderzenie cywilizacji. Tłum. H. Jankowska. Warszawa: Wydawnictwo MUZA.

Kennedy, P. (1994). Mocarstwa świata. Narodziny, rozkwit i upadek. Tłum. M. Kluźniak. Warszawa: Książka i Wiedza.

Keohane, R.O. (1984). After Hegemony. Cooperation and Discord in the World Political Economy. Princeton: Princeton University Press.

Keohane, R.O., & Nye, J. (1977). Power and Interdependence. World Politics in Transition. Michigan: Little, Brown.

Kindleberger, C.P. (1962). Foreign Trade and the National Economy. New Haven: Yale University Press.

Krauz-Mozer, B., & Borowiec, P. (2008). Globalizacja, globalizm, globalność. Wprowadzenie. W: B. Krauz-Mozer & P. Borowiec (red.), Globalizacja: nieznośnie podobieństwo? Świat i jego instytucje w procesie uniformizacji, (s. 7–17). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pajetka, J. (1983). Prolegomena globalnej racjonalności człowieka. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.

Robinson, W.I. (2007). Theories of Globalization. W: G. Ritzer (red.), Blackwell Companion to Globalization, (s. 125–143). Hoboken: Blackwell Publishing.

Ross, D. (1992). The Origins of American Social Science. Cambridge: Cambridge University Press.

Schweller, R.L (2014) Maxwell’s Demon and the Golden Apple. Global Discord in the New Millenium. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Scott, L. (2014). International History 1900–99. W: S. Smith, P. Owens & J. Bylis (red.), Globalization of World Politics, (s. 50–64). Oxford: Oxford University Press.

Smith, S., Owens, P., & Bylis, J. (2014). Introduction. W: S. Smith, P. Owens & J. Bylis (red.), Globalization of World Politics, (s. 1–14). Oxford: Oxford University Press.

Stiglitz, J.E. (2004). Globalizacja. Tłum. H. Simbierowicz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Szymczak, M. (red.). (1981). Słownik języka polskiego. T. 3. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Waltz, K.N. (2008). Realism and International Politics. London: Routledge.

Waters, M. (1995). Globalization. London: Routledge.

Zinkina, J., & in. (2019). A Big history of Globalization. The Emergence of a Global World System. Cham: Springer International Publishing.