Ekosystem przedsiębiorczości – otoczenie dla przedsiębiorczości

Opublikowano
lutego 14, 2023

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Ekosystem przedsiębiorczości stanowi zespół powiązanych ze sobą przedsiębiorców, organizacji wspierających przedsiębiorczość, instytucji publicznych i procesów przedsiębiorczych, które prowadzą do produktywnej przedsiębiorczości.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Zapożyczona z biologii metafora „ekosystemu” przedsiębiorczości jest coraz częściej wykorzystywana przez badaczy i praktyków do zrozumienia kontekstu przedsiębiorczości w poszczególnych wymiarach geograficznych (kraje, regiony, miasta). Ekosystem przedsiębiorczości stanowi część większego – regionalnego, krajowego, międzynarodowego czy wręcz globalnego ekosystemu.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Ekosystem przedsiębiorczości obejmuje elementy społeczne, polityczne, ekonomiczne i kulturowe, które stymulują rozwój przedsiębiorstw.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Podejście oparte na ekosystemie przedsiębiorczości stało się popularne ze względu na stopniowe przechodzenie od gospodarek menedżerskich do gospodarek przedsiębiorczych. Spojrzenie na kontekst przedsiębiorczości pozwala na lepsze zrozumienie gospodarki przedsiębiorczej z perspektywy systemowej. Stanowi również ważny obszar w ramach europejskiej polityki ukierunkowanej na rozwój przedsiębiorczości.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bahrami, H., & Evans, S. (1995). Flexible re-cycling and high-technology entrepreneurship. California Management Review, 37(3), 62–89.

Baumol, W.J. (1993). Entrepreneurship, management and the structure of payoffs. London: MIT Press.

Bednarczyk M. (1996). Otoczenie i przedsiębiorczość w zarządzaniu strategicznym organizacją gospodarczą. Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.

Cohen, B. (2006). Sustainable valley entrepreneurial ecosystems. Business Strategy and the Environment, 15(1), 1–14.

Dubini, P. (1989). The influence of motivations and environment on business start-ups: Some hints for public policies. Journal of business venturing, 4(1), 11-26.

Feld, B. (2012). Startup communities: Building an entrepreneurial ecosystem in your City. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

Freeman, J.H., & Audia, P.G. (2006). Community ecology and the sociology of organizations. Annual Review of Sociology, 32(1), 145-169.

Glinka, B. (2020). Perceptions of the Context of Entrepreneurship in Poland. W: M. Pellegrini, L. Gnan, H. Lundberg, M. Raith, L. Songini, & M. Starnawska (red.), European Entrepreneurship Research and Practice: A Multifaceted Effort Towards Integration of Different Perspectives. Charlotte, NC: Information Age Publishing.

Isenberg, D.J. (2011). The entrepreneurship ecosystem strategy as a new paradigm for economic policy: Principles for cultivating entrepreneurship. Dublin: Institute of International and European Affairs.

Mack, E., & Mayer, H. (2016). The evolutionary dynamics of entrepreneurial ecosystems. Urban Studies, 53(10), 2118–2133. DOI:10.1177/ 0042098015586547

Mason, C., & Brown, R. (2014). Entrepreneurial ecosystems and growth oriented entrepreneurship. Final report to OECD, 30(1), 77–102.

Moore, J.F. (1993). Predators and prey: A new ecology of competition. Harvard Business Review, 77(3), 75–86.

Pennings, J.M. (1982). The urban quality of life and entrepreneurship. Academy of Management Journal, 25(1), 63-79.

Qian H., Acs Z.J., & Stough R.R. (2013). Regional Systems of Entrepreneurship: The Nexus of Human Capital, Knowledge and New Firm Formation, Journal of Economic Geography, 13(4), 559–587.

Schumpeter, J.A. (1934), The Theory of Economic Development. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Stam, E. (2015). Entrepreneurial ecosystems and regional policy: A sympathetic critique. European Planning Studies, 23(9), 1759–1769. ­DOI: 10.1080/09654313.2015.1061484

Stam, E., & Spigel, B. (2016). Entrepreneurial ecosystems, 16(13), 1–15.

Stam, E., & van de Ven, A. (2021). Entrepreneurial ecosystem elements. Small Business Economics, 56, 809–832. DOI: org/10.1007/s11187 -019-00270-6

Van de Ven, A.H., & Garud, R. (1993). Innovation and industry develop­ment: The case of cochlear implants. W: R. Burgelman, & R. Rosen­bloom (red.), Research on technological innovation, management and policy, 5 (1–46). Greenwich: JAI Press.

Wach K. (2008). Regionalne otoczenie małych i średnich przedsiębiorstw. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

World Economic Forum (2014). Entrepreneurial Ecosystems ­Around the Globe and Early-Stage Company Growth Dynamics – the Entrepreneur’s Perspective. Geneva: World Economic Forum. Pobrane z: https://reports.weforum.org/entrepreneurial-ecosystems-around-the-globe-and-early-stage-company-growth-dynamics/ (dostęp: 26.05.2022).