Przedsiębiorczość społeczna – pojęcia, trendy i podejścia badawcze

Opublikowano
lutego 14, 2023

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Przedsiębiorczość społeczna polega na inicjowaniu, mobilizowaniu i upowszechnianiu zmian społecznych poprzez przedsiębiorczą aktywność jednostek i organizacji. Ten rodzaj przedsiębiorczości jest wykorzystywany do rozwiązania problemów społecznych, jak też ich antycypowania w ramach lub w relacjach sektorów non-profit, prywatnego i publicznego.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Przedsiębiorczość społeczna stanowi obszar badań naukowych, element praktyki społecznej oraz przedmiot zainteresowania decydentów od końca XX wieku.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Artykuł opisuje zawartość, zakres i historię badań nad przedsiębiorczością społeczną wykorzystując analizę desk research.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Rozwój tego obszaru badań hamuje niejednoznaczność pojęciowa, brak spójnych ram teoretycznych i fragmentaryczność analiz.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Alter, K.S. (2008). Typologia przedsiębiorstwa społecznego. W: J. Wygnański (red.), Przedsiębiorstwo społeczne. Antologia kluczowych tekstów (s. 141–197). Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

Austin, J., Stevenson, H., & Wei-Skillern, J. (2006). Social and Commercial Entrepreneurship: Same, Different, or Both? Entrepreneurship Theory and Practice, 30(1), 1–22. DOI: 10.1111/j.1540-6520.2006.00107.x.

Boschee, J. (2008). Migracja od innowacyjności do przedsiębiorczości. W: J.J. Wygnański (wybór tekstów), Przedsiębiorstwo społeczne. Antologia kluczowych tekstów (s. 208–242). Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

Brouard, F., & Larivet, S. (2010). Essay of Clarification and Definitions of related concepts of Social Enterprise, Social Entrepreneur and Social Entrepreneurship. W: A. Fayolle, & H. Matlay (red.), Handbook of Research on Social Entrepreneurship (s. 29–56). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Comini, G., Barki, E., & Aguiar, L.T. de (2012). A three-pronged approach to social business: A Brazilian multi-case analysis social businesses. Revista de Administração, 47(3), 385–397. DOI: 10.5700/rausp1045.

Dees, J. (1998). The Meaning of Social Entrepreneurship. Working Pa­per. https://centers.fuqua.duke.edu/case/wp-content/uploads/sites/7/ 2015/03/Article_Dees_MeaningofSocialEntrepreneurship_2001.pdf

Gonçalves, C.P., Carrara, K., & Schmittel, R.M. (2016). The Phenomenon of Social Enterprises: Are We Keeping Watch on This Cultural Practice? VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 27(4), 1585–1610. DOI: 10.1007/s11266-015-9624-9.

Gupta, P., Chauhan, S., Paul, J., & Jaiswal, M.P. (2020). Social entrepreneurship research: A review and future research agenda. Journal of Business Research, 113, 209–229. DOI: 10.1016/j.jbusres.2020.03.032.

Hossain, S., Saleh, M.A., & Drennan, J. (2017). A critical appraisal of the social entrepreneurship paradigm in an international setting: A proposed conceptual framework. International Entrepreneurship and Management Journal, 13(2), 347–368. DOI: 10.1007/s11365-016-0400-0.

Kraśnicka, T. (2002). Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Mair, J. (2010). Social Entrepreneurship: Taking Stock and Looking ­Ahead. SSRN Electronic Journal. DOI: 10.2139/ssrn.1729642.

Mair, J., & Martí, I. (2006). Social entrepreneurship research: A source of explanation, prediction, and delight. Journal of World Business, 41(1), 36–44. DOI: 10.1016/j.jwb.2005.09.002.

Márquez, P.C. (Red.). (2010). Socially inclusive business: Engaging the poor through market initiatives in Iberoamerica; a collaborative research project of the Social Enterprise Knowledge Network. Harvard Univ.

Nicholls, A. (2006). Social Entrepreneurship. New Models of Sustainable Change. Oxford. Oxford University Press.

Perrini, F. (2006). Social entrepreneurship domain: setting boundaries. W: F. Perrini (red.), The New Social Entrepreneurship. What Awaits Social Entrepreneurial Ventures? Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Saebi, T., Foss, N.J., & Linder, S. (2019). Social Entrepreneurship Re­search: Past Achievements and Future Promises. Journal of Management, 45(1), 70–95. DOI: 10.1177/0149206318793196.

Sassmannshausen, S.P., Volkmann, C. (2018). The Scientometrics of Social Entrepreneurship and Its Establishment as an Academic Field. Journal of Small Business Management, 56(2), 251–273. DOI: 10.1111/jsbm.12254.

Sengupta, S., Sahay, A., & Croce, F. (2018). Conceptualizing social entre­preneurship in the context of emerging economies: An ­integrative review of past research from BRIICS. International Entrepreneur­ship and Management Journal, 14, 771–803. DOI: 10.1007/s11365 -017-0483-2.