Korporacje transnarodowe

PDF(EN)
Opublikowano
lutego 27, 2023

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Korporacje transnarodowe ze względu na swoją charakterystykę często określane są mianem głównych kreatorów i beneficjentów globalizacji. W pierwszej części rozdziału zaprezentowano definicje podmiotów, które ze względu na swoje cechy (wielkość, skalę działalności, strukturę organizacyjną, strategię działania itd.) są zaliczane do grona korporacji.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Prekursorami umiędzynaradawiania produkcji były kompanie handlowe, jednak rozwój współczesnych korporacji notuje się na wiek XIX i XX. Kolejne fazy rozszerzania działalności następowały wraz ze zmianami politycznymi, postępującą globalizacją i liberalizacją rynków światowych.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Ekonomiści i politolodzy analizują fenomen korporacji transnarodowych z różnych perspektyw, szukając odpowiedzi na pytanie, co motywuje firmy do zakładania filii zagranicznych i na czym polega ich siła wpływu jako aktorów niepaństwowych.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Przyszła rola i znaczenie korporacji zależy w znacznej mierze od tego, w jakim stopniu rządy państw zdołają odzyskać nad nimi kontrolę.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Cimek, G. (2012). Korporacje transnarodowe na globalnej szachownicy. Historia i Polityka, 8, 45–61.

Dunning, J.H., & Lundan, S.M. (2008). Multinational Enterprises and the Global Economy. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.

Gilpin, R. (1975). U.S. Power and the Multinational Corporation. The Political Economy of Foreign Direct Investment. New York: Basic Books.

Ietto-Gillies, G. (2019). Transnational Corporations and International Production: Concepts, Theories and Effects. Cheltenham:‎ Edward Elgar Publishing Ltd.

Jarczewska-Romaniuk, A. (2004). Przedsiębiorstwa międzynarodowe. Bydgoszcz–Warszawa: Oficyna Wydawnicza Branta.

Keohane, R.O., & Nye Jr., J.N. (1977). Power and Interdependence. World Politics in Transition. Boston: Little, Brown and Company.

McLean, J. (2004). The Transnational Corporation in History: Lessons for Today?. Indiana Law Journal, 79, 363–377.

Nace, T. (2005). Gangs of America. The Rise of Corporate Power and the Disabling of Democracy. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers.

Rosińska-Bukowska, M. (2009). Rola korporacji transnarodowych w procesach globalizacji. Kreowanie globalnej przestrzeni biznesowej. Toruń: Dom Wydawniczy „Duet”.

Strange, S. (1996). The Retreat of the State. The Diffusion of Power in the World Economy. Cambridge: Cambridge University Press.

Vitali, S., Glattfelder, J.B., & Battiston, S. (2011). The Network of Global Corporate Control. Plos One, 6.

Wilkins, M. (2005). Multinational Enterprise to 1930. Discontinuities and Continuities. W: A. Chandler & B. Mazlish, (red.), Leviathans. Multinational Corporations and the New Global History, (s. 45–79). Cambridge: Cambridge University Press.

Zachara, M. (2013). Korporacje w sieci globalnych oddziaływań. Potencjał współpracy i strategie działania na arenie międzynarodowej. W: E. Haliżak & M. Pietraś (red.), Poziomy analizy stosunków międzynarodowych. T. 2, (s. 67–69). Warszawa: Wydawnictwo Rambler.

Zorska, A. (2007). Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.