Zainteresowanie Innym i jego prawem w cywilizacji zachodniej

pdf
Opublikowano
lutego 15, 2023

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Ukazanie multikulturalizmu na tle szerszego procesu kształtowania się relacji do Innego w ramach cywilizacji zachodniej.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Wywód dotyczy dynamiki stosunku do Innego oraz prawa przez niego posiadanego, co obejmuje przede wszystkim skalę zainteresowania i kwestię waloryzowania prawa Innego. Rozważania są próbą syntetycznego (choć przy jednoczesnych „najazdach kamery” na wybrane detale) spojrzenia na główne tendencje w tym zakresie w oparciu o świadectwa myślicieli, podróżników, misjonarzy, urzędników, naukowców.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Omawiane zagadnienia zmierzają do uchwycenia odpowiedzi na pytania: na ile prawo Innego stanowiło przedmiot uwagi, było dowartościowywane, uznane za ważne, a może nawet akceptowane jako w jakimś zakresie obwiązujące. Jest to zatem przykład etnografii odwrotnej: w tym przypadku świadectwa i relacje o nie-zachodnich Innych (i ich prawie) mówią coś o ludziach Zachodu, o szerszych procesach, ewentualnych zmianach w ich nastawieniu.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Rozważania prowadzą do pokazania dialektyki upodmiotawiania i uprzedmiotowiania Innego.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Gruen, E.S. (2010). Rethinking the Other in Antiquity. Princeton: Princeton University Press.

Hogen, M.T. (1964). Early Anthropology in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Kapuściński, R. (2006). Ten Inny. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Li Chen. (2016). Chinese Law in Imperial Eyes. New York: Columbia University Press.

Osterhammel, J. (2018). Unfabling the East. The Enlightenment’s Encounter with Asia. Princeton: Princeton University Press.

Ruskola, T. (2002). Legal Orientalism. Michigan Law Review, 179, 101–234.

Stępień, M. (red.). (2016). Bronislaw Malinowski’s Concept of Law. Cham: Springer.

Stępień, M. (2015). Poznawania praw obcych jako źródło refleksyjności prawa. W: K. Kaleta, & P. Skuczyński (red.), Refleksyjność w prawie. Konteksty i zastosowania. (s. 287–307). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Strzelczyk, J. (red.). (1993). Spotkanie dwóch światów. Stolica Apostolska a świat mongolski w połowie XIII w. Relacje powstałe w związku z misją Jana di Piano Carpiniego do Mongołów. Poznań: Wydawnictwo ABOS.

Talbot, A. (2010). „The Great Ocean of Knowledge”. The Influence of Travel Literature on the Work of John Locke. Lejda: Brill.

Wilhelm z Rubruk. (2007). Opis podróży. Tłum. M. Olszewski. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.