Wybrane źródła finansowania rozwoju start-upów

Opublikowano
lutego 14, 2023

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Tekst odwołuje się do terminu ‘źródło finansowania’, który jest rozumiane jako zasób środków pieniężnych finansujących działalność lub przedsięwzięcie start-upowe.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Finansowanie przedsiębiorczości ma swoje źródło w teorii kapitału. Zagadnienie źródeł finansowania jest terminem równie starym jak cywilizacja, natomiast w literaturze można znaleźć wiele przykładów „przedsiębiorców” pozyskujących kapitał od zamożnych rodów.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: W podejmowanym tekście podkreśla się istotność źródeł finansowania w przetrwaniu start-upu. Problematyka finansowania start-upów rozpatrywana może być z dwóch perspektyw: instytucjonalnej oraz finansowania jako ustrukturyzowanego podejścia do podejmowania decyzji.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Analiza dostępnych źródeł finansowania start-upów przynosi całkowicie nową perspektywę ujęcia tych zagadnień. Niedoskonałość rynku leżąca u podstaw nowych przedsięwzięć sprawiła, że wiele start-upów ma problem z pozyskaniem kapitału, stąd należy wspierać je finansowo i informować o możliwościach w zakresie finansowania ich działalności.

Downloads

Download data is not yet available.

Biografia autora

Krystian Bigos, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jego zainteresowania badawcze obejmują wczesną i szybką internacjonalizację, start-upy międzynarodowe oraz przedsiębiorczość międzynarodową.

Bibliografia

Alińska, A. (2017). Instytucje mikrofinansowe na rynku usług finansowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, 478, 24–36. DOI: 10.15611/pn.2017.478.02.

Block, J.H., Colombo, M.G., Cumming, D.J., & Vismara, S. (2018). New players in entrepreneurial finance and why they are there. Small Business Economics, 50(2), 239–250. DOI: 10.1007/s11187-016-9826-6.

Bruhn, M., Carpena, F., & Zia, B. (2012). Microfinance for Entrepreneurs. W: D. Cumming (red.), The Oxford Handbook of Entrepreneurial Finance (s. 1–50). Oxford: Oxford University Press.

Bruton, G.D., Fried, V.H., & Manigart, S. (2005). ­Institutional Influences on the Worldwide Expansion of Venture capital. Entrepre­neurship Theory and Practice, 29(6), 737–760. DOI: 10.1111/j.1540 -6520.2005.00106.x.

Cumming, D.J., Leboeuf, G., & Schwienbacher, A. (2020). Crowdfunding models: Keep-It-All vs. All-Or-Nothing. Financial Management, 49(2), 331–360. DOI: doi.org/10.1111/fima.12262.

Gos, W. (2013). Istota kapitałów, pieniądza oraz źródeł finansowania. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 766, 557–569.

Grzywacz, J. (2012). Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura. Szkoła Główna Handlowa – Oficyna Wydawnicza.

Jungman, H., Okkonen, J., Rasila, T., & Seppä, M. (2004). Use of performance measurement in V2C activity. Benchmarking: An International Journal, 11(2), 175–189. DOI: 10.1108/14635770410532606.

Landström, H. (2016). Business angels as a research field. W: H. Land­ström, & C. Mason (Eds.), Handbook of Research on Business Angels (s. 1–22). Northampton, MA: Edward Elgar Publishing. DOI: 10.4337/9781783471720.00005.

Leach, J.C., & Melicher, R.W. (2020). Entrepreneurial Finance. Boston, MA: Cengage Learning.

Lingelbach, D. (2013). Paradise postponed? Venture capital emergence in Russia. Critical Perspectives on International Business, 9(1/2), 204–225. DOI: 10.1108/17422041311300001.

Ramadani, V. (2009). Business angels: who they really are. Strategic Change, 18(7–8), 249–258. DOI: 10.1002/jsc.852.

Shneor, R., Zhao, L., & Flåten, B.‑T. (2020). Introduction: From Fundamentals to Advances in Crowdfunding Research and Practice. W: R. ­Shneor, L. Zhao, & B.-T. Flåten (red.), Advances in Crowdfunding: Research and Practice (s. 1–18). Cham: Palgrave Macmillan.

Winborg, J., & Landström, H. (2001). Financial bootstrapping in small businesses. Journal of Business Venturing, 16(3), 235–254. DOI: 10.1016/S0883-9026(99)00055-5.