Etyczne podstawy pedagogiki religii

Opublikowano
grudnia 16, 2020

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Etyka pedagogiki religii to część przedmiotu zainteresowań pedagogiki religii, dotycząca zagadnień etycznych.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Obecność zagadnień etycznych jest w pedagogice religii uzależniona od sposobów jej pojmowania: jako nauki religiologicznej, teologicznej, katechetycznej (pedagogika katechetyczna) lub pedagogicznej (pedagogika chrześcijańska, pedagogika katolicka, pedagogika otwarta).

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Bez względu na odmienności w rozumieniu pedagogiki religii, zagadnienia etyczne analizowane w jej obrębie są często wiązane z ideami wychowawczymi: chrystocentryzmu, moralizmu chrześcijańskiego, personalizmu oraz humanizmu chrześcijańskiego.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I REKOMENDACJAMI: Pedagogika religii, podobnie jak etyka, podejmuje problematykę metaetyczną w zakresie swych podstaw (normatywnego lub empirycznego charakteru); podobnie też prezentuje własne zagadnienia etyczne (podejście: nomologiczne, aksjologiczne, aretologiczne oraz egzemplaryczne).

Downloads

Download data is not yet available.