Zmiana paradygmatu w geopolityce religii

Opublikowano
czerwca 6, 2021

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Tekst odwołuje się do pojęcia terytorium, w kontekście zmiany przydawanego mu znaczenia.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Autor ukazuje historyczne przykłady zmian w geopolityce religii, związanych z aspektami politycznymi, migracji i zmian religijnych (w tym sekularyzacji).

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Przedmiotem dalszych rozważań są zagadnienia zmiany paradygmatu w geopolityce katolickiej, związanego z odmienną perspektywą geopolityczną przyjmowaną przez papieży Jana Pawła II i Franciszka.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I REKOMENDACJAMI: Autor rozważa kwestie geopolityki religii w przypadku Europy, w której istotną rolę odgrywają m.in. zagadnienia stosunku do islamu i jego miejsca w życiu publicznym.