Technologia i geopolityka

Opublikowano
czerwca 6, 2021

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Tekst omawia zagadnienia teoretyczne związane z relacją łączącą technologię i geopolitykę.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: W kluczowych koncepcjach geopolitycznych ewoluowało uwzględnianie technologii jako czynnika, który umożliwiał przełamywanie oddziaływania materialnych uwarunkowań, np. ukształtowania terenu.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Obok uwarunkowań geograficznych, technologia stanowi istotny element wyjaśnień geopolitycznych. Omówiono znaczenie konkretnych technologii oraz przedstawiono teoretyczne uwarunkowania interakcji determinizmu technologicznego i geograficznego.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I REKOMENDACJAMI: Uwzględnienie czynnika technologicznego w rozumowaniu geopolitycznym ułatwia śledzenie zmiany w środowisku międzynarodowym. Jest to szczególnie widoczne w kontekście obserwowanego od połowy XX wieku rozwoju technologii teleinformatycznych.