Geopolityka a surowce

Opublikowano
czerwca 6, 2021

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Geopolityka w kontekście tematyki tekstu jest rozumiana jako wykorzystywanie surowców do osiągania celów politycznych i ekonomicznych.

ANALIZA HISTORYCZNA: W ramach analizy zmian geopolitycznej roli surowców ukazane zostało rozmieszczenie surowców energetycznych i metali ziem rzadkich na świecie.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Przedstawiono przykłady stosowania przez państwa surowców jako narzędzi oddziaływania, wskazując na teoretyczne uwarunkowania efektywności takiej polityki. Powiązano kwestie surowców energetycznych oraz surowców metali ziem rzadkich z procesami transformacji energetycznej i przeciwdziałania zmianom klimatu. Wskazano na polityczne i ekonomiczne efekty stosowania surowców jako narzędzi wpływu.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Zmiany klimatyczne, wymuszające konieczność rozwoju OZE, sprawiają, że punkt ciężkości geopolitycznego zainteresowania przenosi się z surowców energetycznych na metale ziem rzadkich.