Geopolityka a globalizacja

Opublikowano
lipca 24, 2021

Szczegóły dotyczące dostępnych formatów publikacji: PDF

PDF
Wymiary fizyczne

Szczegóły dotyczące dostępnych formatów publikacji: PDF (EN)

PDF (EN)
Wymiary fizyczne

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Tekst ukazuje relacje między geopolityką a globalizacją rozumianą jako zintensyfikowanie procesów społecznych, politycznych i gospodarczych w skali globalnej. Przyjęto założenie, że globalizacja jest pochodną geopolityki, a jej rozwój w danym okresie historycznym zależy od stabilności ładu międzynarodowego.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Autor odwołuje się do koncepcji wskazujących na trzy fazy globalizacji, które stanowiły: 1) odkrycia geograficzne pod koniec XV wieku, 2) wieki XVIII i XIX, 3) rozwój po II wojnie światowej. Przywołuje też trzy nurty myślenia teoretycznego o globalizacji: liberalny, realistyczny i marksistowski.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: W pierwszej części tekstu przedstawiony został dyskurs na temat relacji globalizacji i geopolityki z perspektywy badaczy fenomenu globalizacji. Te same relacje zostały następnie pokazane w debacie ekspertów ds. geopolityki. W kolejnej części omówiono kryzys ładu międzynarodowego i globalizacji na początku XXI wieku oraz przedstawiono najważniejsze wyzwania geostrategiczne wynikające z tego kryzysu.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I REKOMENDACJAMI: Tekst zamyka konkluzja, że obecnie amerykański system geopolityczny, jak i globalizacja znajdują się w fazie dekompozycji, co oznacza, że świat wkracza w okres chaosu, a zarazem poszukiwania nowego ładu.