Geopolityka jako zjawisko medialne w Polsce

Opublikowano
czerwca 6, 2021

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Różnorodność nurtów geopolityki i związanych z nią kontrowersji czynią z niej istotne zjawisko medialne.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: W polskim dyskursie medialnym zainteresowanie geopolityką wzrosło po ukazaniu się książki ­Jacka Bartosiaka Rzeczpospolita między lądem a morzem. O wojnie i pokoju (2018). Towarzysząca temu wydarzeniu promocja sprawiła, że o geopolityce dowiedziała się znaczna część społeczeństwa. Debata medialna wokół geopolityki, jej składowych i znaczenia dla Rzeczypospolitej przybrała gwałtowny przebieg. Zwolennicy i przeciwnicy tego zjawiska ­polemizowali w kolejnych tekstach przybierających niekiedy formę listów otwartych, podnoszących argumenty „za” lub „przeciw” geopolityce.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Medializacja geopolityki niesie ze sobą szereg konsekwencji. Do najważniejszych należy możliwość swobodnej wypowiedzi różnych autorów z jednej strony, z drugiej zaś ­konieczność dostosowania takiej publicznej debaty do standardów rynku medialnego w Internecie. W tekstach traktujących o geopolityce można dostrzec trzy dominujące wątki: 1) sposób postrzegania geopolityki (w kategorii nauki, quasi-nauki, czy ideologii); 2) fenomen atrakcyjności geopolityki; 3) złudność kreowanej przez nią wizji świata.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Autor zwraca uwagę na negatywne strony sporów zwolenników i przeciwników geopolityki, wskazując zarazem na dobre ich strony – dywersyfikację analiz, która może służyć decydentom w projektowaniu ­polityki państwa.