Geopolityka a nauki polityczne – kontrowersje

Opublikowano
czerwca 6, 2021

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Wokół relacji geopolityki z innymi naukami społecznymi narastały kolejne kontrowersje, od czasów jej powstania aż po dzień dzisiejszy.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Przedstawiono linie sporu dotyczące genezy geopolityki oraz sposobów jej uprawiania w ramach tzw. nurtu neoklasycznego geopolityki i geopolityki krytycznej. Zaprezentowano kontrowersje związane z ulokowaniem tej dziedziny wiedzy w obrębie paradygmatów istniejących w teorii stosunków międzynarodowych.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Pierwsza oś kontrowersji to kwestionowanie rozumowania geopolitycznego i powstających koncepcji, z omówieniem genezy poglądów i celów, jakie im przyświecały. Druga oś dotyczy aspektu teoretycznego, a trzecia odrębności dociekań geopolitycznych od innych pokrewnych dziedzin wiedzy.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Tekst wskazuje na problemy związane z niewypracowaniem w ramach różnych nurtów geopolityki metod, technik, narzędzi badawczych i analitycznych, które mogą być rozwiązane m.in. przez zaadoptowanie metod badawczych z innych nauk społecznych.