Uczenie się, kopiowanie, transfer w politykach publicznych

Opublikowano
czerwca 5, 2021

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Transfer polityki to podejście skupiające się na badaniu przejmowania rozwiązań problemów publicznych z innych kontekstów geograficznych i czasowych. Odpowiada ono na potrzebę lepszego zrozumienia procesu tworzenia polityki.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Artykuł przedstawia historyczny kontekst pojawienia się systematycznej refleksji nad zapożyczeniami w politykach publicznych, pojęciowe zróżnicowanie w ramach omawianego podejścia, by następnie przedstawić sposoby transferu oraz czynniki wpływające na jego intensywność i skuteczność. Kolejna część artykułu poświęcona jest europeizacji, jako procesowi „hurtowego” transferu w ramach UE.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Badania praktyki działania instytucji zbudowanych w wyniku transferu pokazują, że główny nurt badań europeizacji przeoczył, iż formalne przyjęcie reguł europejskich może ukrywać ich masowe niepowodzenie na podstawowym poziomie działania polityk. Użyteczność analizowanego podejścia potwierdza się w refleksji nad kryzysem demokracji i rozwojem ruchów populistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, które to zjawiska mogą być rozumiane jako skutek i/lub reakcja na nieskuteczny transfer instytucji z Europy zachodniej.

Downloads

Download data is not yet available.