Katolicka etyka polityczna

Opublikowano
czerwca 5, 2021

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Podstawowa definicja etyki politycznej wskazuja na nią jako na naukę o ludzkim zachowaniu w ramach relacji wytworzonych w kontekście wspólnoty politycznej.

ANALIZA HISTORYCZNA: Podstawą klasycznie rozumianej etyki politycznej jest rozumienie człowieka jako „zwierzęcia politycznego” lub „zwierzęcia społecznego”. Z kolei u podstaw nowożytnego rozdziału polityki i etyki leży rozumienie człowieka jako jednostki egoistycznej, kierującej się wyłącznie korzyścią własną.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Ujęcie problemowe koncentruje się na ukazaniu antropologicznych fundamentów katolickiej etyki politycznej.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: W refleksji systematycznej wskazuję na główne postulaty katolickiej etyki politycznej, ze szczególnym uwzględnieniem nauki soborowej i posoborowej.

Downloads

Download data is not yet available.