Stosunki międzynarodowe

Opublikowano
czerwca 5, 2021

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: W artykule zostanie omówiona problematyka stosunków międzynarodowych zarówno jako rzeczywistości, w ramach której dochodzi do interakcji pomiędzy podmiotami państwowymi i niepaństwowymi, jak również jako dyscypliny naukowej zajmującej się badaniem owej rzeczywistości.

ANALIZA HISTORYCZNA: Pod koniec XVII wieku pojawiły się pierwsze badania procesów zachodzących między poszczególnymi państwami/krajami. W tej części zostanie podjęta zostanie analiza historyczna rzeczywistości oraz rozwoju nauk o stosunkach międzynarodowych.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Analiza specyfiki teorii stosunków międzynarodowych będzie zawierać odniesienia do Katolickiej Nauki Społecznej i jej twierdzeń odnośnie do istoty relacji międzynarodowych. Pozwoli to na ukazanie formalno-instytucjonalnej strony rzeczywistości międzynarodowej oraz na podkreślenie znaczenia czynników normatywnych, na jakie wskazuje Kościół katolicki, apelując o pokój, sprawiedliwość, równość oraz szacunek między narodami. W naukowej refleksji o rzeczywistości międzynarodowej czynniki te stają się coraz bardziej istotnym punktem odniesienia w relacjach między uczestnikami stosunków międzynarodowych.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Refleksja nad specyfiką norm i wartości w stosunkach międzynarodowych zawiera wnioski i rekomendacje odnoszące się do poruszanej problematyki.

Downloads

Download data is not yet available.