Osoba i jednostka

Opublikowano
czerwca 6, 2021

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Pojęcie osoba, powiązane z pojęciami jednostka i jednostkowość, ze względu na przypisywane osobie unikatowe walory, m.in. niezbywalną godność, uznaje się za pojęcie „wymykające się” definicjom, a traktuje się je na podobieństwo pojęć pierwotnych.

ANALIZA HISTORYCZNA: Historię pojęć osoba i jednostka należy rozpatrywać wychodząc od aktualnych wyzwań intelektualnych i praktycznych, ze względu na które uznaje się historię tych pojęć za ważny problem badawczy. W tym haśle pojęcia osoba i jednostka rozpatruje się ze szczególnym uwzględnieniem polskiej myśli etycznej i myśli o inspiracji chrześcijańskiej (skłaniają do tego racje merytoryczne, a nie wybory światopoglądowe).

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Jeśli pojęcie osoba „wymyka się” definicjom, a odwołuje się do indywidualnego doświadczenia wartości „bycia osobą”, to jego rozumienie pozostaje ustawiczną sytuacją problemową. Na gruncie etyki należy nieustannie powracać do jego rozpatrywania w powiązaniu z dynamicznie zmieniającym się doświadczeniem wartości, aby nie dopuścić do banalizacji rozumienia osoby i jednostki.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Refleksja systematyczna musi zarazem problematyzować pozorną pewność do sensu „zastygłych” pojęć. W analizie pojęć osoba i jednostka ujawnia się też ich wymiar praktyczny i pedagogiczny, nieustanne wezwanie do uczenia się „bycia osobą” na miarę osobowej godności (zwłaszcza, gdy personalistyczna paidea konfrontowana jest z formami kolektywizmu).

Downloads

Download data is not yet available.