Dobro

Opublikowano
czerwca 5, 2021

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Dobro – to, co stanowi przedmiot pozytywnej oceny, wyboru lub pożądania.

ANALIZA HISTORYCZNA: Historia tego pojęcia obejmuje rozwój kompleksowych teorii dobra w starożytności i średniowieczu, zawierających uzasadnienie metafizyczne i teologiczne oraz ograniczenie refleksji na temat dobra do podmiotowości w czasach nowożytnych.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Współczesna dyskusja wokół dobra wyznaczona została przez metaetyczne stanowiska dotyczące sensu orzeczników wartościujących i odwołujących się do ustaleń historycznych, przede wszystkim Davida Hume’a.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Sens pytania o dobro wyznaczony jest przez jego złożoną naturę, należy więc uwzględnić nie tylko ścisłość analiz języka, ale również związek dobra z naturą ludzką i życiem społecznym.

Downloads

Download data is not yet available.