Ewaluacja polityk publicznych

Opublikowano
maja 28, 2021

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Ewaluacja to narzędzie zarządzania publicznego, którego celem jest określenie wartości interwencji publicznej.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: W artykule przedstawiono trzy komplementarne stanowiska, które uznają, że ewaluacja ma służyć poznaniu prawdy, dostarczeniu odbiorcy użytecznej wiedzy, oraz sprzyjaniu szeroko rozumianemu interesowi publicznemu. Poprawnie przeprowadzona ewaluacja dotycząca polityk publicznych powinna uwzględniać każdy z przedstawionych celów. Dla każdego ze stanowisk opisano przykładowe podejścia i zasady realizacji badania. Następnie opisano stan ewaluacji w Polsce z punktu widzenia zaproponowanych stanowisk.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Ewaluacja w Polsce realizowana jest na dobrym poziomie metodologicznym. Istotnym wyzwaniem pozostaje wykorzystywanie jej wyników i wartościowanie ewaluowanych interwencji. Nie zależą one jednak tylko od jakości samej ewaluacji, ale także od jej kontekstu instytucjonalnego: jakości zarządzania publicznego i poziomu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Downloads

Download data is not yet available.