Racjonalność polityk publicznych: podstawy i ograniczenia

Opublikowano
maja 22, 2021

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Celem rozdziału jest przedstawienie uwarunkowań, a zwłaszcza ograniczeń racjonalnego tworzenia polityk publicznych, w tym użycia wiedzy naukowej w politykach publicznych.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Zasadniczy problem polega tu na olbrzymiej złożoności zjawisk społecznych, zależności ich przebiegu od kontekstu technologicznego, kulturowego i społecznego oraz od aksjologicznych wyborów ludzi. Rozdział skupia się na trzech wymiarach ograniczeń racjonalnego tworzenia polityk publicznych: zdobywaniu wiedzy o rzeczywistości, która ma być przedmiotem interwencji, planowaniu rozwiązań politycznych oraz ich wdrażaniu i stosowaniu właściwych narzędzi.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I REKOMENDACJAMI: Badania naukowe przekładają się na skuteczne polityki publiczne, gdy równocześnie spełnione są następujące warunki: problem ma jednoznaczne naukowe wyjaśnienie; jego przyczyny są w sposób pewny zidentyfikowane; istnieje skuteczny i nie nadmiernie kosztowny sposób rozwiązania problemu. Polityka publiczna może być bardziej racjonalna, gdy opiera się na wynikach prac naukowych, ale tylko zachowując pełną świadomość naukowej niepewności i specyfiki dyscyplin naukowych; łączenia wiedzy o uniwersalnych prawidłowościach ze zdolnością kontekstualizacji.

Downloads

Download data is not yet available.