Gospodarcze uwarunkowania polityki międzynarodowej

PDF(EN)
Opublikowano
lutego 27, 2023

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Poniższe hasło poświęcone jest historii i perspektywom badań nad gospodarczymi uwarunkowaniami polityki międzynarodowej. Część wstępna zawiera definicję międzynarodowej ekonomii politycznej wraz z określeniem jej pola badań i uwagami o stosowanej w niej metodologii.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Część historyczna stanowi zarys rozwoju teorii interpretujących związki między gospodarką a polityką międzynarodową przedstawiony na tle wydarzeń politycznych XX wieku, ze wskazaniem głównych szkół teoretycznych i ogólnikowym nakreśleniem sylwetek intelektualnych najważniejszych teoretyków.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Część problemowa na ­podstawie wcześniejszej analizy historycznej wyodrębnia sześć generalnych aspektów badań nad gospodarczymi uwarunkowaniami polityki międzynarodowej.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Część końcowa formułuje siedem podstawowych pytań badawczych, na które próbowały odpowiadać dotychczasowe teorie międzynarodowej ekonomii politycznej i które powinny być przedmiotem dalszej refleksji naukowej w jej ramach.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Amin, S. (1973). Le développement inégal. Essai sur les formations sociales du capitalisme périphérique. Paris: Editions de Minuit.

Cox, R. (1987). Production, power and world order. Social forces in the making of history. New York: Columbia University Press.

Emmanuel, A. (1969). L’échange inégal. Essai sur les antagonismes dans les rapports économiques internationaux. Paris: Éditions François Maspero.

Frank, A.G. (1966). The development of underdevelopment. Boston: Free Press.

Gilpin, R. (1987). The political economy of international relations. Princeton: Princeton University Press.

Hirschman, A.O. (1945). National power and the structure of foreign trade. Berkeley: University of California Press.

Keohane, R.O. (1984). After hegemony. Cooperation and discord in the world political economy. Princeton: Princeton University Press.

Keohane, R.O., & Nye, J. (1977). Power and interdependence. World politics in transition. Boston: Little, Brown and Company.

Krasner, S.D. (red.). (1983). International regimes. Ithaca: Cornell University Press.

Luttwak, E.N. (1990). From Geopolitics to geo-economics. Logic of conflict, grammar of commerce. The National Interest, 20, 17–23.

Marini, R.M. (1973). Dialéctica de la dependencia. México: Ediciones Era.

Myrdal, G. (1956). An international economy. Problems and prospects. New York: Harper & Brothers.

Rostow, W.W. (1960). The stages of economic growth. A non-communist manifesto. Cambridge: Cambridge University Press.

Strange, S. (1988). States and markets. An introduction to international political economy. New York: Blackwell Publishers.

Wallerstein, I. (2011), The modern world-system. T. 1–4. Berkeley: University of California Press.