Społeczność międzynarodowa

PDF(EN)
Opublikowano
lutego 27, 2023

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Celem rozdziału jest charakterystyka tytułowej kategorii w ujęciu tradycji społeczności międzynarodowej rozwijanej w nauce o stosunkach międzynarodowych. W pierwszej części opisano trzy typy idealne, które występują w ramach szeroko pojętej wspomnianej tradycji: realizm, rewolucjonizm i racjonalizm.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: W części drugiej przedstawiono historyczny rozwój idei społeczności międzynarodowej od przełomu lat 50. i 60. XX wieku do trzeciej dekady XXI wieku oraz zidentyfikowano jej najważniejszych przedstawicieli.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: W części trzeciej opisano pięć pozimnowojennych problemów poruszanych w tego typu studiach: (1) definicję społeczności międzynarodowej, (2) proces jej globalizacji i (3) regio­nalizacji, a także (4) spory między solidaryzmem i pluralizmem oraz (5) nierówności występujące między członkami społeczności.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Na końcu wskazano związki tradycji społeczności międzynarodowej z innymi ujęciami teoretycznymi (konstruktywizm, teoria reżimów międzynarodowych czy klasyczny realizm), a także jej miejsce w polskiej nauce.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Butterfield, H., & Wight, M. (red.). (1966). Diplomatic investigations. Essays in the theory of international politics. London: Allen & Unwin.

Brown, Ch. (2019). Understanding International Relations. London: Red Globe Press.

Bull, H. (1977). Anarchical society. A study of order in world politics. London: Macmillan.

Bull, H., & Watson, A. (red.). (1984). The expansion of international society. New York: Clarendon Press & Oxford University Press.

Buzan, B. (2001). The English School. An underexploited resource in IR. Review of International Studies, 27, 471–488.

Czaputowicz, J. (2008). Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dunne, T. (1998). Inventing international society. A history of the English school. London: Palgrave Macmillan.

Filary, M. (2010). Wybrane problemy metodologiczne II debaty w Stosunkach Międzynarodowych. Politeja, 13, 345–373.

Jørgensen, K.E. (2018). International relations theory. A new introduction. London: Palgrave Macmillan.

Kaczmarska, K. (2017). International Society. W: Oxford Research Encyclopedia of International Studies. Pobrane z: https://oxfordre.com/internationalstudies/view/10.1093/acrefore/9780190846626.001.0001/acrefore-9780190846626-e-98 (dostęp: 05.08.2022).

Knudsen, T.B. (2019). Fundamental Institutions and International Organizations. Theorizing Continuity and Change. W: T.B. Knudsen & C. Navari (red.), International organization in the anarchical society. The institutional structure of world order, (s. 23–50). Cham: Springer International Publishing.

Watson, A. (1992). The evolution of international society. A comparative historical analysis. London: Routledge.

Widłak, T.H. (2012). Wspólnota międzynarodowa. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Wight, M. (1977). Systems of states. Leicester: Leicester University Press.

Woźniak-Szymańska, D. (2021). Pozycja Polski w społeczności międzynarodowej, czyli jak wzrastać na peryferiach Europy?. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.