Normatywne projekty wielokulturowości formułowane we współczesnej filozofii politycznej

pdf
Opublikowano
lutego 15, 2023

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Jako kategoria normatywna wielokulturowość określa fundamentalne zasady, na jakich mogą współistnieć różne grupy etniczne i kulturowe w ramach państwa. Wiąże się z tym teza, iż różnorodność kulturowa jest wartością zasługującą na uznanie i ochronę.
ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Zjawisko wielokulturowości trwa od dawna, jednak normatywne i polityczne projekty wielokulturowości pojawiły się dopiero przed kilkoma dekadami, kiedy okazało się, że przymusowa asymilacja imigranckich grup kulturowych zaprzecza podstawowym zasadom liberalnym.
PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Omawiane projekty wielokulturowości formułowane są w oparciu o różne założenia teoretyczne, takie jak „polityka uznania”, liberalna równość oraz autonomia jednostki. Każde z nich jest przedmiotem sporu.
REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Spór, niekiedy zasadniczy, wokół norm wielokulturowości sugeruje, że potrzebna jest dalsza refleksja na temat modeli pozwalających ograniczyć wykluczenia i wzmocnić integrację grup kulturowych w ramach liberalnych demokracji.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Barry, B. (2001). Culture and Equality: An Egalitarian Critique of Multiculturalism. Cambridge: Polity Press.

Coulthard, G. (2007). Subjects of Empire: Indigenous Peoples and the ‘Politics of Recognition’. Canada Contemporary Political Theory, 6(4), 437–460.

Kymlicka, W. (1995). Mutlicultural Citizenship. Oxford: Oxford University Press.

Kymlicka, W. (2001). Politics in the Vernacular: Nationalism, Multiculturalism, and Citizenship. Oxford: Oxford University Press.

Kymlicka, W. (red.) (1995). The Rights of Minority Cultures. Oxford: Oxford University Press.

Kukathas, C. (2003). The Liberal Archipelago: A Theory of Diversity and Freedom. Oxford: Oxford University Press.

Smith, A. (1981). The Ethnic Revival in the Modern World. Cambridge: Cambridge University Press.

Parekh, B. (2006). Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory. Basingstoke: Palgrave MacMillan.

Pietrzyk-Reeves, D., & Kułakowska M. (red.) (2010). Studia nad wielokulturowością. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Raz, J. (1988). The Morality of Freedom. Oxford: Clarendon Press.

Raz, J. (1994). Ethics in the Public Domain: Essays in the Morality of Law and Politics. Oxford: Clarendon.

Szahaj, A. (2007). Kilka uwag o idei wspólnotowości oraz ideologii wielokulturowości. W: D. Pietrzyk-Reeves (red.), Pytania współczesnej filozofii polityki. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Szlachta, B. (2010). Kłopoty z wielokulturowością. W: D. Pietrzyk-Reeves, & M. Kułakowska (red.), Studia nad wielokulturowością (s. 17–23). Kraków: Księgarnia Akademicka.

Taylor, C. (1992). Multiculturalism and the Politics of Recognition. Princeton: Princeton University Press.

Waldron, J. (1995). Minority Cultures and the Cosmopolitan Alternative. W: W. Kymlicka, The Rights of Minority Cultures. Oxford: Oxford University Press.

Walzer, M. (1994). Comment. W: A. Gutmann (red.), Multiculturalism and the “Politics of Recognition” (s. 100–101). Princeton: Princeton University Press.