Demokracja społeczeństwa wielokulturowego

pdf
Opublikowano
lutego 15, 2023

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Zjawisko wielokulturowości stało się w ostatnich dekadach jednym z najpoważniejszych wyzwań dla demokracji liberalnej.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Przejście od integracji ku uznaniu odmienności różnych kultur i ich równej wartości ujawniło konieczność przemyślenia nie tylko podstaw demokracji liberalnej, ale także miejsca w niej tak grup, jak i ich członków.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Podstawy uprawnień jednostek i neutralności państwa dyskutowane są w wielokulturowych społeczeństwach liberalno-demokratycznych. Szczególne spory toczą się zwłaszcza wokół projektów Rawlsa.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Poszukiwanie zasad współżycia przedstawicieli różnych kultur w ramach demokracji liberalnej wymaga krytycznej refleksji nad radykalną (skrajną) interpretacją ideologii wielokulturowości.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Chmielewski, A. (2001). Społeczeństwo otwarte czy wspólnota? Filozoficzne i moralne podstawy nowoczesnego liberalizmu oraz jego krytyka we współczesnej filozofii społecznej. Wrocław: Wydawnictwo Arboretum.

Eco, U. (2001). Święte wojny, pasja i rozum. Gazeta Wyborcza, nr 240.

Frankl, V. (2019). Bóg ukryty. W poszukiwaniu ostatecznego sensu. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.

Galston, W. (1999). Cele liberalizmu. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.

Kołakowski, L. (1996). Gdzie jest miejsce dzieci w filozofii liberalnej. W: K. Michalski (red.), Społeczeństwo liberalne. Rozmowy w Castel Gandolfo. (s. 148). Kraków: Znak.

Kołakowski, L. (2006). Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.

Kołakowski, L. (2010). Nasza wesoła apokalipsa. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Locke, J. (1963). List o tolerancji. Tłum. L. Joachimowicz. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Polanowska-Sygulska, B. (1998). Filozofia wolności Isaiaha Berlina. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Rau, Z. (2008). Zapomniana wolność. W poszukiwaniu historycznych podstaw liberalizmu. Tłum. M. Przychodzeń. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.

Rawls, J. (1980). Kantian Constructivism in Moral Theory. The Journal of Philosophy, nr 9, 214, 274, 518.

Raz, J. (2003). Liberalizm w czasach konfliktu. W: B. Polanowska­‑Sygulska, Oblicza liberalizmu. Isaiah Berlin, John Gray, Steven ­Lukes i Joseph Raz w rozmowie z Beatą Polanowską-Sygulską. (s. 87–88). Kraków: Księgarnia Akademicka.

Sadurski, W. (1992). Racje liberała. Eseje o państwie liberalno-demokratycznym. Warszawa: Presspublica: przy współpr. Oficyny Wydawniczej Most.

Sadurski, W. (2003). Liberałów nikt nie kocha. Eseje i publicystyka 1996–2002. Warszawa: Wydawnictwo Prószyński i S-ka.

Sadurski, W. (2005). Teoretyczne podstawy liberalnego konstytucjonalizmu. W: B.P. Misztal (red.), Aktualność wolności. Wybór tekstów. (s. 218). Warszawa: Fundacja Aletheia.

Scheffer, P. (2002). Uwaga, ta łódź jest pełna! Gazeta Wyborcza, nr 81.

Scheffer, P. (2010). Druga ojczyzna. Imigranci w społeczeństwie otwartym. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.

Scheffer, P. (2011). Kontener świata. Tygodnik Powszechny, nr 15.

Szacki, J. (1994). Liberalizm po komunizmie. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.

Szacki, J. (2004). Historia myśli socjologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Szahaj, A. (2000). Jednostka czy wspólnota? Spór liberałów z komunitarystami a „sprawa polska”. Warszawa: Fundacja Aletheia.

Szahaj, A. (2005). Kod tożsamości. Odra, nr 2, 50.

Szahaj, A. (2008). Relatywizm i fundamentalizm oraz inne szkice z filo­zofii kultury i polityki. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Śpiewak, P. (1998). W stronę wspólnego dobra. Warszawa: Fundacja Aletheia.

Vorbrich, R. (2004). Tolerancja racjonalna czy subiektywna? Europa wobec okaleczania narządów płciowych. W: A. Posern-Zieliński (red.), Tolerancja i jej granice w relacjach międzykulturowych. (s. 155). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie: Komitet Nauk Etnologicznych PAN.