Globalizacja a prawo międzynarodowe

PDF(EN)
Opublikowano
lutego 27, 2023

Streszczenie

DEFINICJE POJĘCIA: Globalizacja jest pojęciem pozaprawnym. Obejmuje sferę fizyczną i cyfrową. Fizyczna dotyczy procesu powstania rynków globalnych, a cyfrowa – światowej sieci internetowej i przestrzeni cyfrowej. Globalizacja powoduje osłabienie państwa i wzrost znaczenia aktorów niepaństwowych, głównie korporacji transnarodowych. Jej istotnymi cechami są asymetria i sieciowość.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Według jednych globalizacja jest procesem ukorzenionym historycznie, powiązanym z rewolucjami przemysłowymi, według innych zaś jest czymś nowym. Współcześnie cechuje się szczególną intensywnością (hiperglobalizacja), lecz nie jest zjawiskiem trwałym.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Globalizacja wpływa na wspólnotę międzynarodową, ale nie znajduje to jednak wyrazu w jej prawnym ujęciu. Konsekwencją globalizacji są m.in. prawo transnarodowe, globalne prawo administracyjne oraz prawo globalne.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Globalizacja wpływa na prawo międzynarodowe, umacniając tendencję do jego konstytucjonalizacji, ale także deformalizacji. Obok tego pojawiają się także nowe koncepcje prawa, jak na przykład globalnych dóbr wspólnych czy globalnych dóbr publicznych.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

d’Asprement, J. (2011). The Politics of Deformalization in International Law. Goettingen Journal of International Law, 3, 503–550.

Backer, L.C. (2012). The Structural Characteristics of Global Law for the 21st Century. Fracture, Fluidity, Permeability, and Polycentrity. ­Tilburg Law Review, 17, 177–199.

Benvenisti, E. (2014). The Law of Global Governance. The Hague: ­Hague Academy of International Law.

Bull, H. (2002). The Anarchical Society. A Study of Order in World Politics. New York: Columbia University Press.

Domingo, R. (2010). The New Global Law. Cambridge: Cambridge University Press.

Fromageau, É. (2016). La théorie des institutions du droit administratif global. Étude des interactions avec le droit international public. Bruxelles: Éditions E. Bruylant.

Jessup, Ph. (1956). Transnational Law. New Haven: Yale University Press.

Kingsbury, B., Krisch, N., & Stewart, R. (2005). The Emergence of Global Administrative Law. Law and Contemporary Problems, 68, 15–61.

Mik, C. (2022). Państwo i prawo wobec procesów internacjonalizacji, integracji i globalizacji. T. 2. Wpływ globalizacji na klasyczny paradygmat państwa i prawa. W cieniu pandemii SARS–COVID-19. Toruń: TNOiK „Dom Organizatora”.

Mulligen, von A. (2015). Framing deformalisation in public international law. Transnational Legal Theory, 6.

Peters, A. (2016). Beyond Human Rights. The Legal Status of the Individual in International Law. Cambridge: Cambridge University Press.

Schwöbel, Ch.E.J. (2011). Global constitutionalism in International Legal perspective. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.

Walker, N. (2015). Intimations of Global Law. Cambridge: Cambridge University Press.