System międzynarodowy

PDF(EN)
Opublikowano
lutego 27, 2023

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: System międzynarodowy to jedna z głównych kategorii pojęciowych badań nad stosunkami międzynarodowymi. Idee systemowe pojawiły się w naukach społecznych w wyniku popularyzacji interdyscyplinarnej „Generalnej Teorii Systemów” i wpłynęły na wizję ówczesnych nauk o polityce.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: W okresie lat 50. i 60. XX wieku badacze związani ze szkołą systemową proponowali stworzenie nauki o stosunkach międzynarodowych, której celem miało być badanie systemu międzynarodowego. W latach 70. i 80. XX wieku pojawiły się nowe podejścia, takie jak realizm strukturalny i teoria systemu-świata.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Koniec zimnej wojny zakończył dominację „systemu międzynarodowego” jako głównego narzędzia opisu pola relacji między państwami.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Podejście systemowe nadal ma zwolenników i nadaje się do badania stosunków międzynarodowych w epoce globalizacji. Systemowe postrzeganie świata jako zbioru elementów powiązanych relacjami może być użyteczne w (1) opisie, (2) analizie, (3) wyjaśnianiu i (4) przewidywaniu złożonych zjawisk międzynarodowych.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Albert, M., & Cederman, C.E. (2010). Introduction. System Theorizing in IR. W: M. Albert, L.E. Cederman & A. Wendt (red.), New Systems Theories of World Politics. New York: Palgrave Macmillan, s. 3–22.

Bertalanffy, L. (1984). Ogólna teoria systemów. Podstawy, rozwój, zastosowania. Tłum. E. Woydyłło-Woźniak. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Buzan, B., & Little, R. (2011). Systemy międzynarodowe w historii świata. Tłum. E. Brzozowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Filary-Szczepanik, M. (2019). Anarchia i dyscyplina. Rzecz o realistycznych teoriach stosunków międzynarodowych Hansa Morgenthaua i Kennetha Waltza. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum.

Gilpin, R. (1981). War and Change in World Politics. Cambridge: Cambridge University Press.

Harrison, N., & Singer, J.D. (2006). Complexity Is More Than Systems Theory. W: N.E. Harrison (red.), Complexity In World Politics. Concepts and Methods of a New Paradigm, (s. 25–41). Albany: State University of New York Press.

Hoffman, S. (1959). International Relations. The Long Road to Theory. World Politics, 3, 346–377.

Kaplan, M. (1957). Balance of Power, Bipolarity and Other Models of International Systems., The American Political Science Review, 3, 684–695.

Modelski, G. (1961). Agraria and Industria. Two Models of the International System. World Politics, 1, 118–143.

Pawłuszko, T. (2014). Kategoria systemu międzynarodowego w badaniach stosunków międzynarodowych. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Singer, J.D. (1961). The Level of Analysis Problem in International Relations. World Politics, 1, 77–92.

Wallerstein, I. (2007). Analiza systemów-światów. Wprowadzenie. Tłum. K. Gawlicz & M. Starnawski. Warszawa: Dialog.

Waltz, K.N. (1993). The Emerging Structure of International Politics. International Security, 2, 44–79.

Waltz, K.N. (2000). Structural Realism after the Cold War. International Security, 1, 5–41.

Waltz, K.N. (2010). Struktura teorii stosunków międzynarodowych. Tłum. R. Włoch. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.